Forskning

70-plusmän dricker farligt mycket alkohol

Nära varannan svensk 70-plusman har en riskfylld alkoholkonsumtion.

– Alkoholintaget bland yngre minskar – men bland de mellan 65-84 så ökar alkoholkonsumtionen, säger Felicia Ahlner, doktorand vid Göteborgs universitet, som forskat om äldres alkoholvanor.

2018 publicerade hon och hennes kollegor en studie gjord på 70-åringar från tre generationer (en grupp födda 1906-1907, en grupp födda 1930 och en grupp födda 1944). Det visade sig att de som är 70-åringar i dag dricker betydligt mer än tidigare generationer. 

– Jag tror att äldre dricker mer eftersom vi har en bättre hälsostatus idag än på 70-talet, och har man god hälsa så har man ingen anledning att dra ner på sitt drickande. Det beror nog också på att man är formad av sin sociala kontext. I gruppen födda 1944, som var unga under 70-talet, var synen på alkohol mer liberal och alkoholvanor formades annorlunda. 

Hon tror också att det finns andra förväntningar på hur en 70-åring ska vara idag, än det fanns under 1970-talet. 

– De som är 70 idag har ett aktivt liv, vilket kanske inte var fallet för en 70-åring på 1970-talet. 

Äldre är också mer utsatta för alkoholens verkningar eftersom kroppen förändras och blir känsligare med åren. En äldre person har mindre muskelmassa och kroppsvätska, vilket ger högre promillehalt i blodet än i en yngre kropp.

– Det finns en mängd sjukdomar som man har ökad risk att få som äldre vid en hög konsumtion av alkohol, säger Felicia Ahlner. 

– Och risken ökar med ökat intag. Äldre som grupp är generellt mer känsliga för alkoholens effekter och har fler sjukdomar. Vissa äldre tar också mediciner, och alkohol slå ut medicinens effekt, men också göra att effekten av alkohol blir större. 

Äldre har även sämre reaktionsförmåga och sämre balans, vilket kan göra att de akuta effekterna av alkohol kan bli större.

– Det kan bland annat innebära en högre risk att ramla som en effekt av att man är berusad. 

Enligt studien har nära hälften av alla 70-åriga män, och en fjärdedel av alla 70-åriga kvinnor, en riskkonsumtion av alkohol. Riskkonsumtion definieras som ett intag av över 100 gram ren alkohol i veckan.

– Konsumtionsmönstret har förändrats över tid. På 70-talet var konsumtionen begränsad till få tillfällen under veckan, men under senare år har det blivit vanligt att konsumera flera dagar i veckan. Man har också anammat ett kontinentalt mönster med alkohol som måltidsdryck. 

Att äldre dricker mer är ett växande folkhälsoproblem som leder till ökade kostnader för samhället.

– Alkohol i sig har negativa konsekvenser som leder till en ökad belastning på samhället. Att så stor andel av 70-åringar uppnår höga konsumtionsnivåer kommer sannolikt leda till en ökning i alkohol-relaterade skador och sjukdomar framöver. Därför behöver det göras mer för att uppmärksamma problematiken och för att erbjuda vård för denna grupp äldre, säger Felicia Ahlner.  

Mer från Accent