Forskning

Alkohol ger äldre guldkant – tycker personalen

Att alkohol serveras på äldreboenden är inte ovanligt. Men ingen har frågat de äldre vad de vill ha.

I en ny norsk studie har forskare undersökt personalens erfarenheter och reflektioner vad gäller alkohol och psykofarmaka hos boende på norska äldreboenden.

Bland annat framkom att de äldre ofta serverades alkohol vid särskilda tillfällen – utan att någon tagit reda på om det var vad de önskade för att få guldkant på tillvaron.

– Personalen vill låta de boende njuta av “det goda i livet”, men de utgår kanske från vad de själva anser att hör till livets goda, säger Aud Johannessen, professor vid Institutionen för hälsovetenskap vid Universitetet i Sørøst-Norge, till Popnad.

”Jag antar att vi skulle kunna sälja eller servera godis eller kakor i stället. Jag vet faktiskt inte vad de boende vill ha.”

Anställd på äldreboende

En av de intervjuade svarade till exempel:
– Jag antar att vi skulle kunna sälja eller servera godis eller kakor i stället. Jag vet faktiskt inte vad de boende vill ha. Kanske är alkohol vår tanke om vad en trevlig weekend eller festlighet ska innehålla i våra privatliv.

Liksom i Sverige är de som bor på äldreboenden oftast mycket gamla och multisjuka. I Norge tar de boende i genomsnitt sex–sju olika mediciner. Det gör dem ännu mer sårbara för alkoholens effekter än friska äldre, som även de är mer sårbara än yngre personer.

Ändå serveras alkohol numera på många boenden, främst vid högtider. Enligt forskarna är dock personalen på äldreboenden dåligt informerade om de boendes alkoholvanor, samt om pågående eller tidigare beroendeproblematik.

”Vi har varit med om att boende uppträtt annorlunda och trott att de var sjuka, när de egentligen var påverkade.”

Anställd på äldreboende

Även anhöriga tog ofta med alkohol till de äldre enligt de intervjuade i studien: ”Vi har varit med om att boende uppträtt annorlunda och trott att de var sjuka, när de egentligen var påverkade. Nästa dag hittade vi en tom vinflaska i garderoben.”

Förskrivningen av psykofarmaka är hög i hela Europa, och Skandinavien är inget undantag. Enligt studien får 42 – 80 procent av de boende sådana droger. Bland äldre i Norge är antidepressiva den vanligaste drogen. Men även bensodiazepiner är vanliga, liksom läkemedel mot psykos, som ofta ges till dementa.

Trots det saknas ofta policys och vägledningar för alkoholservering. Personalen får själva försöka manövrera mellan risker och vad de uppfattar som guldkant på tillvaron för de boende. På något boende användes också alkohol som läkemedel: likör eller vin serverades istället för lugnande medel till natten.

På ett annat hade personalen infört ransonering efter att flera boende med svåra alkoholproblem flyttat in.

”Man borde prata mera, och fråga de boende vad de själva önskar när det är dags för något lite extra.”

Aud Johannessen till Popnad

Aud Johannessen säger till Popnad att hon önskar att alkohol diskuteras mer på äldreboenden, och att man tar fram policys som får styra istället för att personalens värderingar gör det.

– Man borde prata mera, och fråga de boende vad de själva önskar när det är dags för något lite extra. Och vill de ha ett glas likör ibland så skall det väl vara okej, förutsatt att medicineringen tillåter det.

Mer från Accent