Alkoholpolitik

6 av 10 danskar vill höja åldersgräns på alkohol

– Vi måste göra en enorm insats för att minska drickandet bland unga, säger Bjarne Stenger Edholm, Alkohol og samfund.

6 av 10 danskar vill höja åldersgränsen för alkohol – och därmed förbjuda all försäljning till barn och ungdomar under 18 år.

Danska ungdomar har länge toppat listan över de unga som dricker mest i Europa. Enligt WHO har 82 procent av alla danska 15-åringar någon gång testat alkohol, jämfört med 59 procent i genomsnitt i Europa.

42 procent av Danmarks 15-åringar har varit berusade minst två gånger. Genomsnittet för hela Europa är 20 procent.

Idag får 16-åringar köpa alkohol i Danmark, trots att många andra länder har 18-årsgräns.

Genom artikelserien Danmark dricker i den danska dagstidningen Kristeligt Dagblad har debatten om landets åldersgränser fått nytt liv.

I en ny undersökning utförd av forskningsinstitutet Voxmeter på uppdrag av Blue Cross Danmark, uppger 62,5 procent av de tillfrågade att åldersgränsen för försäljning av alla typer av alkohol bör höjas till 18 år. Samtidigt förespråkar allt fler organisationer ny lagstiftning med höjda åldersgränser, däribland Danish Cancer Society och Alkohol og samfund.

Bjarne Stenger Edholm. Foto: Alkohol og samfund

– Det är viktigt att den danska regeringen lyssnar på danskarna, och de många, många organisationer som vill se en 18-årsgräns för att köpa alkohol i butiker, säger Bjarne Stenger Edholm, som leder Alkohollinjen, vilken drivs av Alkohol og samfund, till Accent.

– Danskarna är medvetna om att vi måste göra en enorm insats för att minska alkoholkonsumtionen bland unga, fortsätter han.

Undersökningen visar att danskarna är redo för reformer på alkoholområdet menar han. Och många är överens om att ifall man ska få till stånd en verklig förändring, måste det ske i samspel mellan politiker och de som arbetar med ungdomar och föräldrar.

– Det räcker inte att ha ett förbud, det måste också följas upp av skolor, utbildning och särskilt föräldrarna. Men ett förbud mot alkoholförsäljning till ungdomar ger en stark signal om att ungdomslivet och alkohol inte hör ihop, säger Bjarne Stenger.

Mer från Accent