Volontärskatt

Volontärer riskerar förmånsbeskattning

Vilka förmåner kan en ideell organisation ge till volontärer? Enligt en ny dom i kammarrätten ska fika och mat till ett värde över 100 kronor per person ses som en skattepliktig förmån. Tore Andersson, ekonomichef på IOGT-NTO, är kritisk.

Att bjuda volontärer på mat eller fika till ett värde på 100 kronor eller mer kan innebära att ideella organisationer förmånsbeskattas. I alla fall om det domslut som kammarrätten i Göteborg nyligen kommit fram till blir vägledande. Fallet gäller Lundakarnevalen, en ideell förening som vart fjärde år arrangerar en karneval med hjälp av cirka 5 000 studenter vid Lunds universitet.

Som ett sätt att visa uppskattning har den ideella föreningen i Lund tillhandahållit frukt, dryck och mat till studenterna till en summa på 100 kronor per person – pengar som nu, enligt domslutet, ska förmånsbeskattas.

– Kammarrättens dom berör IOGT-NTO i allra högsta grad och vi är frågande till hur regeringen egentligen ställer sig till ideellt arbete. Å ena sidan säger man att det är viktigt. Å andra sidan åläggs vi att beskatta det frivilliga arbetet. Om detta går igenom vänder det upp och ner på många verksamheter och lokalt arbete, säger Tore Andersson, ekonomichef på IOGT-NTO.

Han önskar att regelverket ska ses över, så att de ideella organisationerna ges möjlighet att verka på ett bra sätt. Han menar också att det är viktigt att alla ideella organisationer likställs och värderas lika högt.

Även Forum – idéburna organisationer med social inriktning, kräver tydlighet vad som gäller och när förmånsbeskattning ska tas ut, så att inte varje enskilt tillfälle tolkas var för sig. Forum anser att detta är en fråga som regeringen bör utreda så snart som möjligt.

Mer från Accent