Viss minskning av Cannabis bland unga i Europa

Användningen av narkotika i Europa ligger på en stabil nivå. Från några håll rapporteras minskad användning av cannabis bland unga. Däremot finns det anledning att till oro för utvecklingen av syntetiska preparat. Det framgår av en rapport från EU.

EMCDDA (Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk) har släppt sin årliga rapport om narkotikasituationen i Europa.

Cannabis är fortfarande Europas mest populära olagliga drog. I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet rapporterade många europeiska länder en ökning av cannabis, både bland vuxna och skolungdomar. Sedan dess har bilden blivit mer komplicerad. I många länder har användningen stabiliserats eller minskat, medan den fortfarande ökar i några få länder, däribland Sverige. Ett växande problem är inhemsk odling som verkar öka i de flesta av EUs medlemsländer.

Blandmissbruk är numera det dominerande mönstret för droganvändning i Europa. Ofta kombineras olagliga droger med lagliga som alkohol, läkemedel eller med icke-narkotikaklassade preparat.

I rapporten uttrycks farhågor för att lokala hiv-epidemier kan uppstå. Anledningen till oron är att den politiska och ekonomiska utvecklingen lett till ökad migration från drabbade regioner till EUs medlemsstater. Även inom EU visar en del länder nu en ökning av antalet smittade, trots att trenden flera år varit minskande.

I stora delar av världen, framför allt i Nordamerika, ökar missbruket av receptbelagda opiater, i första hand smärtstillande medel. I Europa verkar den olagliga användningen av syntetiska opiater i första hand omfatta substitutionsdroger som läckt från narkomanvården. Vissa länder i nord- och centraleuropa rapporterar nu dessutom användning av fentanyl, som troligtvis framställts olagligt utanför EU.

Kokain verkar ha avtagit i popularitet. Färska undersökningar visar på viss nedgång, särskilt i de länder där det förekommer mest. De mängder kokain som beslagtagits har också minskat kraftigt sedan 2006, även om antalet beslag fortsatt att öka.

Ecstasy har förändrats så att det nu sällan innehåller MDMA. De ecstasytabletter som påträffats innehåller i stället andra droger, ofta en piperazin, vilket betyder att många som trott sig köpa en olaglig drog i själva verket köpte en icke-klassad. Förklaringen tros vara brist på den viktigaste prekursoren (se fotnot), PMK, som ett resultat av framgångsrika bekämpningsinsatser.

En växande utmaning är den snabba ökningen av nya icke-kontrollerade psykoaktiva ämnen. Under 2010 rapporterades 41 nya ämnen till det europeiska systemet för tidig varning, vilket är rekord. Preliminära siffror från 2011 visar att trenden fortsätter.

Eva Ekeroth

Fotnot: En prekursor är ett utgångsämne som kan användas för framställning av ett annat ämne som verkar i kroppen eller på annat sätt biokemiskt

Läs rapporten

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer