Almedalen

”Vi vill begränsa alkoholreklamen”

Under måndagen arrangerade IOGT-NTO två seminarier om alkoholreklam i Almedalen. De närvarande politikerna var överens om att något måste göras.

Peter Friberg, överläkare som är engagerad i alkoholfrågor via såväl Svenska läkaresällskapet som svenska NCD-nätverket, inledde seminariet med att visa exempel på hur mycket alkoholreklam som syns i svenska tidningar idag.

– Är det så här vi ska ha det? Vi vet att alkoholreklam påverkar folkhälsan, sade han. Den globala alkoholindustrin gör vinster på över 1000 miljarder dollar varje år så de har råd att fortsätta att göra reklam.

Simon Holmesson, politisk sekreterare på IOGT-NTO fyllde på:

– Det finns i dag en omfattande och tydlig forskning kring alkoholreklam. Det är inte effektivt att bara reglera innehållet, man måste också minska volymen. Och vi vet att unga dricker mer när de utsätts för alkoholreklam.

De närvarande riksdagspolitikerna var alla överens om att något måste göras.

– Det är en skrämmande utveckling. Vi från politiken måste se det här problemet och vara beredda att justera. Vi vill se över och begränsa reklamen ytterligare, men vi behöver också ta ett omtag i hela alkoholpolitiken när det gäller tillgänglighet och pris, sade Veronika Palm (S).

Emma Henriksson (KD), ordförande i socialutskottet, pekade på att reklamen har många fler kanaler än bara tidningar och tv idag.

– Ska vi kunna göra något åt den reklam som når unga så är det en helt annan typ av mediekonsumtion vi måste titta på, men som också är svårare att komma åt. Då blir det otroligt viktigt att vi fortsätter att göra vad vi kan på EU-nivå.

Freddy Grip (V) höll med:

– Vi måste kunna begränsa eller förbjuda alkoholreklam i Sverige utan att EU eller någon annan säger att det är en begränsning av den fria rörligheten, därför måste vi jobba mer internationellt.

Magnus Jägerskog från Systembolagets dotterbolag IQ pekade på att vi troligen kan göra mer i Sverige redan nu.

– Det refereras ofta till att det var EU som öppnade för alkoholreklam i Sverige i och med den så kallade Gourmetdomen, men det var faktiskt inte vad som hände. Tvärtom sade EG-domstolen att man lämnade det till Sverige – men Marknadsdomstolen gjorde bedömningen att det fanns bättre sätt att värna folkhälsan än att förbjuda alkoholreklam. I dag har vi ett bättre kunskapsunderlag, så frågan är om domen är relevant i dag.

Mer från Accent