EU

Vad innehåller vinet?

Vartenda matpaket du köper i affären måste innehålla såväl innehållsförteckning som en lista över näringsinnehåll. Detta gäller inte alkohol – nu kräver Eurocare en ändring.

Livsmedel måste innehållsdeklareras. Förpackade livsmedel ska ha information om innehåll och näringsvärde på förpackningen. Detta gäller dock inte alkohol. På alkoholförpackningar räcker det med information om alkoholhalten, ursprungslandet och, om det gäller vin, vilken eller vilka druvor det kommer ifrån.

Inte heller finns någon bestämmelse som säger att varningstexter, motsvarande dem som finns på tobak, ska finnas på förpackningen.

Eurocare, European alcohol policy alliance, är en organisation – där bland andra IOGT-NTO är medlem – som har reagerat på detta. De anser att konsumenterna har rätt att få veta vad produkterna innehåller.

– Vi tycker att det är märkligt att mjölk och Coca Cola måste ha innehållsdeklaration, men inte alkohol. Användarna har rätt att få veta vilka ämnen som finns i en produkt och hur många kalorier den innehåller, säger Mariann Skar, generalsekreterare för Eurocare.

Hon tror att många skulle välja alkoholsvagare sorter om de fick veta att ju mer alkohol produkten innehåller desto fler kalorier innehåller den.

– Om människor dricker svagare drycker, med färre kalorier, är det dubbel vinst för hälsan, säger hon.

Eurocare vill inte prata om varningstexter.

– Det låter så negativt. Vi pratar hellre om hälsoinformation. Precis som med innehållet så anser vi att brukarna har rätt att få veta att det är skadligt att dricka om man är gravid, är under 18 eller ska köra bil, liksom att alkohol kan orsaka cancer och skada levern.

Eurocares förslag är att alkoholförpackningar ska förses med både innehållsförteckning och information om hälsoeffekter.

– Dessutom vill vi att budskapet ska vara varierande, som på cigarettpaketen, och vi vill att storleken på varningstexterna ska regleras.

Mariann Skar säger att det finns ett brett stöd för förslaget.

– När vi pratar med folk, både med enskilda och med EU-kommissionen, eller med representanter för medlemsstaterna tycker alla att det borde införas. Till och med industrin förstår att det är något som borde finnas. Vissa har till och med infört det frivilligt. Men medlemsstaterna väntar på att EU ska göra något, och EU väntar på krav från medlemsstaterna. Så stödet finns, men inte kraften att göra något, säger hon.

De frivilliga varningstexter som några producenter infört anser hon inte tillräckliga.

– Industrin vill inte ha reglering. Den vill bestämma själv, men frivilligt är inte tillräckligt bra. Det behövs en reglering av både budskap och storlek. I USA har det länge varit lag på sådan här information. Men vi tror inte att hälsoinformation kommer att medföra några enorma skillnader på konsumtionen. Vi anser ändå att det är en rättighet för konsumenten, säger Mariann Skar.

Några stora förhoppningar på kommissionen har hon inte.

– Vi har försökt få träffa den nye hälsokommissionären, men han har inte haft tid. Det känns inte som om alkohol står högst på kommissionens agenda.

Eurocare är inte alldeles ensamt. I november förra året kom ett upprop från the Royal Society for the Prevention of Public Health (RSPH) i Storbritannien.

De uppmanar EU:s hälsokommissionär och alkoholindustrin att införa energideklaration på alkoholdrycker. De efterlyser också forskning för att öka förståelsen för relationen mellan alkoholkonsumtion och hälsosam vikt, samt om vilken roll uppgifter på förpackningen om kaloriinnehåll och alkoholenheter kan spela.

I en rapport skriver de att mer än hälften av den vuxna befolkningen i Storbritannien är överviktig och att problemet med fetma och övervikt ökar. De hävdar att det därför är orimligt att undanta alkohol från kravet på att deklarera näringsinnehåll.

 
Ny forskning från Australien visar att varningstexter som informerar om risken att få cancer av att dricka alkohol, fungerar för att öka konsumenternas medvetenhet om sambandet. Särskilt om budskapet är mer specifikt som ”alkohol ökar risken för att du drabbas av tarmcancer”. Luddigare budskap som ”Alkohol bidrar till var tjugonde cancerdöd”, fungerar sämre.

Det framkommer av den nya studien som gjorts på fler än 2 000 personer.

Studien är publicerad i BMC Public Health, BMC Public Health 2014, 14:786.

Mer från Accent