Utställning väcker frågor om genus och alkohol

Nästa fredag slår Vin & Sprithistoriska Museet upp portarna för sin nya utställning ”Könad sprit?”. Ambitionen är att ge besökaren historiska tillbakablickar och väcka frågor kring de egna dryckesvalen.

Gillar jag verkligen denna dryck eller väljer jag den för att normen säger så? Dricker vi på lika villkor? Är det männens drickande som är norm?

Det är några av de frågor Maria Asplund, utställningsproducent för ”Könad sprit?” på Vin & Sprithistoriska Museet, vill att besökaren ska ställa sig.

Sakkunnig på utställningen är Nadja Karlsson, som har erfarenhet av att leva både som kvinna och som man. Hon kom ut som transperson för fem år sedan, och säger sig ha fått många erfarenheter av vad som anses vara tillåtet eller inte vid val av dryck och beteende.

– Jag blir förvånad över hur starka könsrollerna fortfarande är, säger hon i ett pressmeddelande.

I dag dricker män betydligt mer än kvinnor – ungefär 13 liter ren alkohol per vuxen man och år jämfört med ungefär 6 liter per vuxen kvinna och år, enligt statistik från Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, Sorad. Kvinnor föredrar vin medan män dricker mer öl och starksprit.

Utställningen visas från fredagen den 17 september 2010 till söndagen den 10 april 2011.

Jenny Stadigs

Mer från Accent