Alkoholreklam

Utredning föreslår förbud mot alkoholreklam i sociala medier

Förbud mot kommersiella annonser för alkoholdrycker och alkoholhaltiga preparat i sociala medier. Det föreslås i en utredning till regeringen.

Förslaget innebär att det blir förbjudet att annonsera för alkoholdrycker och alkoholhaltiga preparat, bland annat alkoglass, i sociala medier.

– Barn och unga ska inte utsättas för alkoholreklam. När tekniken och utvecklingen går framåt måste politiken och lagstiftningen hänga med. Jag är därför glad över konkreta förslag, säger socialminister Annika Strandhäll i ett uttalande på regeringens hemsida.

Överträdelse mot förbudet föreslås kunna ge sanktioner genom en marknadsstörningsavgift. Marknadsstörningsavgiften är en sanktion för grova överträdelser av regelverket och föreslås uppgå till max 10 miljoner kronor, det vill säga samma sanktionsmöjligheter som överträdelser av annonsförbudet i radio och tv redan har.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2019. Utredningens förslag skickas nu på remiss för att ta del av fler synpunkter på hur barn och unga bäst skyddas från alkoholreklam.

IOGT-NTO välkomnar förslaget men önskar att det hade kunnat breddas ytterligare.
– Regeringen behöver ta ett helhetsgrepp kring marknadsföringen av alkohol. Våra grannländer har redan gått vidare med kraftiga åtgärder mot alkoholreklam och Sverige borde inte vara sämre. Enklast, billigast och bäst vore ett totalt alkoholreklamförbud som i Norge och Litauen, säger Johnny Mostacero i ett pressmeddelande.

Marknadsföring av alkohol via internet har ökat kraftigt under senare år. Något som Accent tidigare rapporterat om. Forskning visar att exponering för alkoholreklam ökar ungas konsumtionsmönster såsom tidigare alkoholdebut och förhöjd alkoholkonsumtion.

Läs hela utredningen.

Mer från Accent