Undersökning

Utmana alkoholnormen viktigaste frågan för yngre

Att jobba politiskt för ett nyktrare samhälle är IOGT-NTO:s viktigaste fråga enligt medlemmarna. De som är under 50 år tycker att det allra viktigaste är att utmana alkoholnormen.

Vid kongressen i juni 2015 togs beslut om att tre frågor ska prioriteras i IOGT-NTO:s arbete: att vara en modern traditionell folkrörelse som erbjuder nykter gemenskap, att utmana alkoholnormen, och att driva en politik för ett nyktrare samhälle.

En färsk undersökning, som genomförts av undersökningsföretaget Markör på uppdrag av Accent, visar att 37 procent av de tillfrågade tycker att den viktigaste uppgiften är att driva en politik för ett nyktrare samhälle. 29 procent tycker att ”utmana alkoholnormen” är den viktigaste frågan. 18 procent tycker att det är viktigast att IOGT-NTO erbjuder nykter gemenskap. Förbundsordföranden Johnny Mostacero är inte överraskad av resultatet.

– Det bekräftar den bild jag har av IOGT-NTO. Det ligger i vårt DNA att jobba alkoholpolitiskt och det finns ett stort engagemang för det, kommenterar han.

Att utmana alkoholnormen kommer som nummer två glädjer honom:

Johnny MOstacero, förbundsordförande. Foto: Nathalie C. Andersson
Johnny Mostacero, förbundsordförande. Foto: Nathalie C. Andersson

– Jag tror att den frågan kommer att ge oss stora framgångar, och jag kommer att bära den med mig genom hela mitt ordförandeskap. Det är en fråga som är lätt att prata om utan att någon hamnar i försvarsställning.

Att stödet för att utmana alkoholnormen är ännu starkare i medlemsgruppen som inte fyllt 50 – där närapå varannan medlem, 44 procent, anser att det är IOGT-NTO:s viktigaste fråga – tycker Johnny Mostacero är logiskt.

– Det är den grupp som rör sig ute i de miljöerna där det förekommer alkohol och där man blir mest ifrågasatt när man inte dricker, säger han.

Han tillägger att det är en medlemsgrupp som kan driva på och göra störst avtryck:

– Där har vi medlemmar som verkligen är beredda att trycka på och utmana normen, vilket är mycket glädjande. Vi kan hålla på och prata alkoholnomen med varandra till vi dör utan att det påverkar någonting. Men vi måste prata med dem som dricker om vi ska förändra normen.

Att erbjuda nykter gemenskap kommer på tredje plats, 18 procent tycker att det är den viktigaste frågan. Och stödet är lägre bland de som är under 50 år – 13 procent – än bland äldre medlemmar – 20 procent. Johnny Mostacero tror att det kan bero på att föreningsformerna förändrats under åren, och att behoven sett olika ut för olika generationer.

– Vi vet ju att det finns ett behov av sammanhang där man slipper bli ifrågasatt i sin nykterhet. Men resultatet är tankeväckande när det gäller frågan om hur människor vill organisera sig. För IOGT-NTO är det en viktig fråga att utveckla engagemangsformerna, säger han.

En del i arbetet med alkoholnormen handlar om att utforska vilka andra normer som påverkar i IOGT-NTO. Kaffedrickandet är det första Johnny Mostacero nämner.

– Kaffenormen är stark. Det är otänkbart att ha ett möte utan att servera kaffe.

Det sägs att det är högstatus att vara IOGT-NTO-medlem i tredje generationen. Är det en norm som påverkar?

– Jag tror att det har förändrats, det har tillkommit nya medlemsgrupper, exempelvis kamratstödet och somaliska föreningar, som har bidragit till det.

– Men det är kanske inte alltid så lätt att komma in som ny medlem ute i vårt föreningsliv. Det finns en förväntan att man alltid ska komma, på alla möten, och inte bara någon gång ibland. Men engagemanget måste bygga på lust och inte på plikt: ”Kom när du kan och gå när du vill.”

Läs mer om alkoholnormen i Accents augustiutgåva – nr 6!

Om undersökningen: Undersökningen gjordes per telefon under maj–juni 2016, och totalt intervjuades ett statistiskt urval på 246 medlemmar i IOGT-NTO.

Mer från Accent