Unga som bjuds hemma dricker mer

DRUGNEWS. Tonåringar som blir bjudna på alkohol av föräldrarna dricker också mer när de är utanför hemmet. Dessutom riskerar de mer utveckla alkoholrelaterade problem, visar en ny holländsk studie.

Vårdnadshavare som försöker lära barn dricka ansvarsfullt genom att de får alkohol i hemmen är helt fel ute, även om intentionerna är goda. Dessutom utvecklar de unga i större utsträckning alkoholrelaterade problem, som svårigheter med skolarbete, skolk och hamnar oftare i slagsmål.

Forskare vid Radboud universitetet i Nijmegen följde 428 holländska familjer med två tonåringar i åldrarna 13 till 15 år. De fick svara på en mängd frågor inför studien om bland annat alkoholvanor och sedan gjordes två uppföljningar efter ett och två år.

Forskarna fann i de flesta fall att ju mer tonåringarna tilläts dricka hemma, desto mer drack de utanför hemmen. Men man fann också det motsatta. Ju mer barnen drack utanför hemmen, desto mer fick de lov att dricka hemma. Den tillåtande attityden till alkohol från föräldrarna, tenderade i slutmätningen på mer alkoholrelaterade problem för deras barn.

I en kommentar till studien som publicerats i januari i Journal of Studies on Alcohol and Drugs, menar forskarna att resultaten tyder på att man måste ifrågasätta de råd vissa experter ger om att föräldrar kan lära sina barn dricka ansvarsfullt om målet uppges ska minska deras drickande utanför hemmet. Rekommendationer som är vanliga i Holland.

– Mitt råd till föräldrar är istället att förbjuda barnen att dricka alkohol, i alla miljöer och vid alla tillfällen, säger studiens ledare, Haske van der Vorst.
Genom att försöka skjuta upp ungas alkoholdebuten kan risken minska för senare relaterade problem, menar hon.

• Även svenska studier har tidigare kommit fram till liknande slutsatser. I regeringens förslag till ny alkohollag föreslås dock inte allmänt förbud för vuxna att bjuda minderåriga, men en begränsning till enstaka glas under kontrollerade former.

Drugnews/BC-SL

Mer från Accent