Grönland

Unga på Grönland ska få behandling

Många unga på Grönland är i behov av behandling för sitt drogmissbruk. Dock finns idag inget behandlingsprogram på ön som särskilt riktar sig till ungdomar – men det är på gång. 

I en färsk rapport från Grönlands hälsovårdsdepartement, konstateras att mellan 700 och 1 800 ungdomar i åldrarna 15 till 24 år har ett drogmissbruk som är så allvarligt att de behöver behandling. Grönland har totalt en befolkning på strax över 56 000 människor.

År 2016 inrättade Grönland ett nationellt behandlingsprogram för vuxna som har ett missbruk. Men trots att många av landets ungdomar också har omfattande problem, så faller målgruppen än så länge ofta mellan stolarna.

Därför har man nu gjort en plan för att komma till rätta med problemet: särskilda behandlingscentrum för unga ska etableras i landets fem största städer.

På så sätt skulle behandling vara tillgängligt för 60 procent av ungdomarna inom åldersspannet, skriver den nationella tidningen Sermitsiaq. Eftersom Grönland är världens mest glesbefolkade land vill man också komplettera med insatser till de ungdomar som bor i mindre byar.

Insatserna planeras införas successivt under en treårsperiod. I huvudstaden Nuuk räknar man med ett behov av fyra terapeuter inledningsvis, vilka också kommer att resa ut till de andra behandlingscentrumen vid behov, och på övriga platser kommer det alltid att arbeta minst två terapeuter.

Enligt rapporten kostar Grönlands narkotikaproblem sjukvården och socialomsorgen mellan 271 och 328 miljoner danska kronor årligen.

Mer från Accent