Attityder

Unga män tar avstånd från alkohol

Medan svenskarna i allmänhet blir alltmer tillåtande till alkohol går unga män mot strömmen och blir mer restriktiva i sin attityd.

Av en ny rapport från IQ framgår att svenskarnas inställning till alkohol blir allt mer tillåtande. Störst förändring märks för kvinnor i åldern 45 till 59 år, som bara sedan förra året blivit betydligt mer tillåtande.

Den grupp som utmärker sig mest är dock unga män som, tvärtemot alla andra grupper, blir mindre tillåtande.

– Det är en superpositiv förändring som vi ser bland unga killar, säger Juan Pablo Roa, vd för IQ.

Någon alldeles självklar förklaring till förändringen har han inte.

– Dels kan det förklaras av att de tidigare haft en väldigt tillåtande attityd, men sedan tror jag att unga killar påverkas mer av de förklaringar som vi brukar ha till att konsumtionen minskar bland unga, som ökat datorspelande och en idrotts/hälsotrend. Jag tror också att killar påverkas mer av att föräldrar blivit mer återhållsamma med att förse unga med alkohol, säger han.

Att flickor skulle påverkas mindre av att föräldrarna är mer restriktiva tror han inte beror på att föräldrarna skulle ge alkohol till sina döttrar i större utsträckning.

– Nej, jag tror snarare att det beror på att killarna drack mer och därför påverkas mer av alla former av tillgångsbegränsningar.

Unga män har tidigare varit den grupp som varit mest tillåtande till alkohol. Nu har de backat och istället är det män mellan 30 och 44 som är mest tillåtande.

Generellt är kvinnor mer restriktiva i sin inställning till alkohol än män.

– Eftersom unga kvinnor har blivit mer tillåtande har de närmat sig männen och könsskillnaden har aldrig varit så liten som idag. I gruppen 16 till 29 år finns nästan ingen könsskillnad alls. Bakomliggande finns något positivt – en ökad jämställdhet, säger Juan-Pablo Roa.

Att kvinnor blivit mer tillåtande till alkohol syns inte på konsumtionen.

– Jag tror att attityderna kommer före konsumtionsförändringarna. Det är en stor förändring i attityden hos kvinnor mellan 30 och 44. Ännu syns det inte i konsumtionsstatistiken, men jag är rädd att det kommer att synas framöver, säger han.

Vad beror det på att svenskarna blir allt mer tillåtande i sin syn på alkohol?

– Tillgängligheten ökar, vi har ett ökat vardagsdrickande och mycket mer alkoholreklam. Det blir en normalisering av alkohol som påverkar, säger han.

Vad kan andra grupper lära av de unga killarna?

– Att man kan umgås utan att ha alkohol i centrum. Och om vi tänker på vår hälsa och fattar beslut efter vad som är bra för oss så är det inte att dricka alkohol, säger Juan-Pablo Roa.

Mer från Accent