Alkohol

Tydligt samband mellan alkohol och våldsbrott

Med minskad alkoholkonsumtion kommer också färre våldsbrott. Det visar nya siffror från Brottsförebyggande rådet.

Den totala konsumtionen av alkohol har minskat stadigt under de senaste tio åren. Forskare på Karolinska institutet ser tydliga kopplingar mellan alkoholkonsumtion och våldsbrott. Det rapporterar SVT.

Mats Ramstedt leder en grupp alkoholforskare och har lyckats fastställa en slags tumregel för sambandet mellan alkoholkonsumtion och våld.

– Om alkoholkonsumtionen minskar med 1 liter sprit per år, så minskar brottsligheten med 10 procent, säger han till SVT.

Studier har slagit samman konsumtion från Systembolag, krogar och restauranger med undersökningar om hur konsumtion av alkohol på internet och via egen införsel ser ut. Dessa studier visar att den genomsnittliga konsumtionen sedan 2005 har minskat, från 10 till 9 liter.

Om Mats Ramstedts tumregel stämmer skulle denna minskning i alkoholkonsumtionen leda till ungefär 20 000 färre misshandelsfall om året. Och enligt Mats Ramstedt motsvarar minskningarna i brottsstatistiken denna mängd.
– Dessutom minskar alkoholkonsumtionen just i de grupper som är mest brottsaktiva, det vill säga yngre män, säger han till SVT.

Efter EU-inträdet på 90-talet ökade svenskarnas alkoholkonsumtion fram till år 2004. Efter detta har alkoholkonsumtionen minskat, speciellt bland yngre. CAN presenterade i mars siffror som visar att konsumtionen av starksprit har gått ner med 24 procent de senaste tio åren. Sedan mitten av 1990-talet har det dödliga våldet i Sverige minskat med 30 procent. Samtidigt som befolkningen ökat med ungefär en miljon. Män står för majoriteten av alla våldsbrott.

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

Din e-post

»

Mer från Accent