alkoholreklam

TV3 skippar alkoholreklamen i Norge – fortsätter i Sverige

I Norge har bland annat TV3 valt att avstå från att sända alkoholreklam, trots ett nytt EU:s direktiv som ger dem möjlighet. I ett öppet brev frågar IOGT-NTO varför TV3:s ägare MTG sänder alkoholreklam till Sverige, trots att det är förbjudet även här.

Glenn Ø Støldal, press- och informationsansvarig på TV3/Viasat, säger till den norska tidningen Dagen att de har uppfattat från både den norska regeringen och Stortinget att förbudet mot alkoholreklam fortsatt gäller, även i sändningar från utlandet.

– Vi rättar oss efter gällande lagar och regler. I och med att förbudet består blir det ingen ändring i våra sändningar, säger han.

I december förra året accepterade Stortinget att EU:s TV-direktiv tas med i den norska radio- och TV-lagen. Det innebär att möjlighet ska ges att ta emot TV-signaler från hela EES-området.

Både den norska nykterhetsrörelsen och Kristelig Folkeparti har protesterat mot att direktivet öppnar för alkoholreklam i TV, om produktionsbolaget sänder från ett land där sådan reklam är tillåten.

IOGT-NTO har tidigare polisanmält flera TV- bolag, bland andra Viasat, till Granskningsnämnden för radio och TV, för att få bort alkoholreklamen från program riktade till svensk TV-publik.

Även enligt svensk lag är alkoholreklam i TV förbjudet, men produktionsbolag som är registrerade i Storbritannien hävdar att brittisk lag gäller. IOGT-NTO:s mening är dock att svensk lag borde gälla för TV-program riktade till svensk publik, enligt den så kallade effektlandsprincipen. Ärendet prövas för närvarande av Granskningsnämndens brittiska motsvarighet, Ofcom.

Med anledning av beskedet från Norge har IOGT-NTO idag skickat ett öppet brev till MTG, Viasats ägare, för att få klarhet i varför de väljer att tolka identiska lagar olika.

− Det beror på att lagarna inte är identiska, säger Per Lorentz, pressansvarig på MTG i Sverige, till Accent.

Han förklarar att den norska lagen uttryckligen säger att de behåller undantaget från AVMS-direktivet vad gäller alkoholreklam.

− Det står inget om det i den svenska lagen, säger Per Lorentz. I Norge omfattar lagen även omfattar kanaler som sänder från utlandet

Han påpekar också att de inte sänder från Storbritannien just för att kringgå förbudet mot alkoholreklam.

− Vi är ett stort medieföretag som sedan länge är etablerat i Storbritannien. Dessutom har vi hårdare intern granskning av alkoholreklamen i de svenska TV-programmen än vad Ofcom kräver, till exempel vad gäller tidpunkt och målgrupp för reklamen, säger han.

Att helt avstå från att sända alkoholreklam till Sverige anser han inte vara aktuellt i nuläget.

− Alla annonsörer ska ha samma möjlighet att visa upp sina produkter, säger han.

Mer från Accent