Tunga myndigheter vill ha sprutbyte

Drugnews: Tre tunga myndigheter uppmanar landstingen att införa sprutbyte för narkomaner. Medan en hetsig debatt pågår om rena sprutor, så har alltför många missbrukare har smittats av hepatit eller hiv, vilket har försämrats deras livskvalitet, anser generaldirektörerna på Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och Folkhälsoinstitutet.

”Det är hög tid att slå hål på myterna och ta de vetenskapliga beläggen och den s.k. Dublindeklarationen på allvar. Sprutbyte motverkar smittspridning, ökar inte antalet narkomaner och påtvingar inte Sverige en drogliberal politik”, skriver Lars-Erik Holm, Johan Carlson och Sarah Wamala i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Generaldirektörerna uppmanar landsting att starta sprutbyte. 2006 möjliggjorde svenska riksdagen efter mycket debatt för landstingen att, om det själva vill, starta program. Men det är idag bara i Skåne (Malmö och Lund) som rena sprutor delas ut till narkomaner. I EU är det bara Sverige och Grekland som inte har allmänt sprutbyte.

Motståndare till sprutbytesprogram anser ofta att det ger felaktiga signaler från samhället och att det inte finns entydigt stöd i forskningen för att de har smittskyddande effekter. Det hävdar dock artikelförfattarna och hänvisar till att såväl WHO, FN, Internationella Röda Korset och Världsbanken rekommenderar metoden.

Holm, Carlson och Wamala tycker att Sverige bör följa Finlands exempel som infört en lagstadgad och hälsopolitisk skyldighet att inrätta så kallade lågtröskelmottaningar med sprututdelning, provtagning och vaccination för drogmissbrukare. I Finland är servicen gratis, ”icke-dömande” och besökarna får vara anonyma. De kan komma utan tidbokning – och även drogpåverkade – till mottagningarna.

De finska programmen når idag över 60 procent av alla intravenösa missbrukare, utan att landet har ändrat sin restriktiva narkotikapolitik. I Sverige når sprutbyten högst fem procent av dessa missbrukare.
”Det handlar om allas rätt till en jämlik hälsa och även drogmissbrukare har rätt till hälsovård”, avslutar de tre generaldirektörerna.

Av Drugnews/SL

Mer från Accent