Tuffare tag mot knark på fängelserna

Kriminalvården har ökat sina insatser mot knark på landets fängelser. Bland annat görs det fler visitationer och urinprovskontroller, och antalet narkotikahundar har ökats kraftigt.

Det har även införts nya inpasseringskontroller på fängelserna, skriver Kriminalvården i ett pressmeddelande.

Enligt Lars Nylén, generaldirektör för Kriminalvården, finns det två huvudsakliga spår i Kriminalvårdens arbete mot narkotika: säkerhetsinsatser för att hålla anstalterna narkotikafria och behandlingsinsatser för de missbrukare som kommer till fängelserna.

Under förra året fanns det totalt 841 behandlingsplatser för narkotikamissbrukare på landets anstalter och 120 platser på motivationsavdelningar för alkohol- och blandmissbrukare. Nära 700 intagna beviljades vårdvistelse på behandlingshem eller i familjevård.

Jenny Stadigs

Mer från Accent