Studenter

Tre av fyra studenter dricker alkohol skadligt

Såväl alkoholkonsumtionen som berusningsnivån är hög bland studenter på fest. Hela 74 procent har alkoholvanor som kan ge dem skador. Det visar en ny rapport från IQ.

– Förvånande, tankeväckande och oroande, säger IQ:s vd Juan-Pablo Roa om de nya siffrorna från en undersökning som IQ och STAD, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, gjort tillsammans bland festdeltagare på universitet i Göteborg, Linköping, Stockholm och Umeå.

Resultatet visar att i studenterna i genomsnitt hade 0,79 promille alkohol i utandningsluften. Det är mer än bland genomsnittsbesökarna i Stockholms nöjesliv där snittet uppmätts till 0,74. Om man räknar bort de studenter som inte druckit alls blir genomsnittsnivån bland dem som druckit 0,86 promille.

– Jag blev jätteförvånad över de höga siffrorna. Inte nog med att de hade höga promillenivåer, 74 procent rapporterar en konsumtion som ligger över vad som räknas som riskkonsumtion. Och 17 procent av männen dricker 10 eller fler standardglas en vanlig dag när de dricker alkohol. Det är alltså inte vid något särskilt tillfälle, säger han.

De flesta hade druckit redan innan de kom till festen: fem glas i genomsnitt, vilket redan det är på gränsen till riskkonsumtion.

– Uppenbarligen blir de insläppta även om de är berusade, säger han.

Undersökningen gick till så att studenterna fick blåsa i en alkoholmätare och dessutom fylla i ett frågeformulär om sina alkoholvanor.

Av svaren framgår att 74 procent, 70 procent av kvinnorna och 76 procent av männen, har riskabla alkoholvanor. Det är avsevärt mer än bland normalbefolkningen där den nationella folkhälsoenkäten visar att 25 procent av 16–29-åringar dricker alkohol på ett riskabelt vis.

– De yngre är mycket mer restriktiva i sin syn på alkohol. Uppenbarligen händer det något med unga när de hamnar i universitetsmiljön som så starkt präglas av alkohol.

Vanligast är att studenter dricker alkohol 2–4 gånger i månaden, men så många som 38 procent dricker 2–3 gånger per vecka.

Resultaten kanske ändå inte är så förvånande med tanke på att IQ:s förra rapport visar att studenters attityd till alkohol är mycket tillåtande; nästan 6 av 10 anser att det finns traditioner i studentlivet där det är självklart att dricka alkohol. Ännu högre är siffran bland dem som är engagerade i studentkårer och nationer.

Foto: Eva Ekeroth

Lösningen anser Juan-Pablo Roa vara att utbilda personalen.

– Då menar jag inte bara barpersonalen. Även entrévärdar måste få utbildning. Vet besökarna att de inte blir insläppta om de är berusade så dricker de inte innan de går till festen, säger han.

Han hoppas också att lärosätena ska ta ett större ansvar.

– Jag hoppas och tror att de ska ta till sig det här. Det handlar ju om studenternas arbetsmiljö och den är lärosätena ansvariga för. Studenternas hälsa och välmående påverkar studieresultaten, säger Juan-Pablo Roa.

Mer från Accent