Cannabis

Tolv miljoner till storstädernas satsning mot narkotika

Storstädernas satsning för att hålla unga borta från cannabis kan fortsätta. Idag lovar folkhälsominister Gabriel Wikström 12 miljoner till projektet Trestad2.

Regeringen har beslutat att avsätta tolv miljoner för en fortsättning på Trestad2, som är ett samarbetsprojekt mellan regeringen och storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Syftet är att utveckla såväl det drogförebyggande arbetet som behandlingsinsatser, främst för unga.

– Vi tycker att det är viktigt att ta vara på de goda erfarenheterna och möjligheten för städerna att dela med sig till varandra. Vi hoppas förstås också att det ska bli en spridning till andra kommuner, säger folkhälsominister Gabriel Wikström till Accent.

Storstäderna drabbas ofta först av problem.

– Trender börjar ofta i storstäderna. Därför är det rimligt att börja där, men det är inte meningen att kunskapen ska stanna där, säger Gabriel Wikström.

Beloppet motsvarar vad Trestad2 kostar att driva under ett år.

– Det är ingen jättestor summa, men den möjliggör ändå en fortsättning. Och förhoppningen är att lyckade projekt ska övergå i ordinarie verksamhet, säger han.

Trestad2 startade efter att cannabisanvändningen bland unga ökat.

– Cannabis har en särställning, men vi tror att vi kan dra nytta av erfarenheterna även för andra droger, säger han.

Christina Grönberg, tf enhetschef på utvecklingsenheten vid socialförvaltningen i Stockholms stad är nöjd och glad över beskedet.

– Vi är jättenöjda över att få fortsätta ett år till. Det här är ju ett utvecklingsarbete som leder till att vi förbättrar våra metoder för det förebyggande arbetet mot narkotika. Och utvecklingsarbete tar tid, säger hon.

En viktig del i projektet har varit att få utbyta erfarenheter med de andra städerna.

– Vi har delat upp arbetet så att Malmö fokuserar på det förebyggande, vi på tidig upptäckt och Göteborg på vård och behandling. Sedan har vissa projekt funnits med på alla nivåer. Det har varit ett smart och effektivt sätt att arbeta. Varje stad har getts möjlighet att specialisera sig, samtidigt som man kunnat få del av de andra städernas erfarenheter, säger hon.

Läs mer om Trestad i Accent.

Mer från Accent