Prisbelönt projekt

Tätt samarbete vände negativ utveckling

Sofielundsprojektet har lyckats vända den negativa trenden med narkotika och brottslighet i ett av Malmös mest utsatta områden.

Stadsdelen Sofielund i Malmö har beskrivits som ett socialt utsatt område som haft stora problem med tung kriminalitet, öppen droghandel, klotter och skadegörelse. Dessutom har det funnits många oseriösa fastighetsägare som har tagit ut ockerhyror och misskött sina hus. Allt detta har sammantaget skapat stor otrygghet för många boende i området.

Men genom det så kallade Sofielundsprojektet har man lyckats vända den negativa utvecklingen. Hjalmar Falck, verksamhetschef för Fastighetsägare BID Sofielund berättar för Accent att det under perioden 2010–2014 fanns över 40 tungt kriminellt belastade i området.

– Idag är vi nere i en handfull, och ser ingen kriminell återväxt eller nyrekrytering i området. Vi har egen städpatrull, fokuserat på rent och snyggt, tryggt och säkert. Och inom fastighetsförvaltningen är det ordning och reda, säger han.

Nu tilldelas projektet ett pris av Brottsförebyggande rådet, Brå, och kommer därmed att representera Sverige i den europeiska brottsförebyggande tävlingen European Crime Prevention Award, ECPA, vars tema i år är att just minska och förebygga drogrelaterade brott.

Enligt verksamhetschefen Hjalmar Falck har narkotikabrottsligheten i Sofielund minskat framförallt tack vare polisens täta samarbete med fastighetsägare. De har fört dialog och infört trygghetsbesiktningar.

Dessutom har de fått fastighetsägare att förse fastigheterna med bättre belysning, samt att se över sina källare och trappuppgångar. De har också satsat på att öka den lokala sammanhållningen och infört mer kameraövervakning i området.

– En hel del fastighetsägare har kameror i fastigheter samt kameror i kvarteren. En del av narkotikaförsäljningen har tyvärr flyttat på sig – men många har trots allt tröttnat på att vi ständigt har koll, så därav en del av minskningen, säger Hjalmar Falck.

Sofielundsprojektet baseras på konceptet Business Improvement District, BID. I bland annat USA och Sydafrika bygger BID på lagstiftning som tvingar fastighetsägarna att delta med både pengar och resurser.

I Sverige finns inte sådan lagstiftning. I Sofielund har man därför bildat föreningen Fastighetsägare BID Sofielund, som samarbetat med företag, föreningsliv, Malmö universitet och myndigheter, som polis och kommun.

BID-modellen bygger på att åtgärda det som forskare brukar kalla ”broken windows-syndromet”. Genom att snabbt laga allt som går sönder och åtgärda nedskräpning, bryter man den negativa spiralen som annars genererar mer vandalisering, fler brott och mer utslagning.

Dessutom trygghetscertifieras fastigheter i Sofielund så att det ska bli svårare att sälja och hantera narkotika. För detta syfte används en manual med över 80 punkter som fastighetsägaren måste uppfylla före certifiering. Den omfattar allt från hur det ser ut i källare, att det finns bra lås, brandsäkra dörrar och stenkoll på vilka som bor i lägenheterna.

Att boende, forskare och nu även ett pris bekräftar den stora förändringen i området känns bra, tycker Hjalmar Falck. Nu vill han lyfta fastighetsägares viktiga roll, men han tror också på ett partnerskap med myndigheter och andra aktörer för att skapa trivsel i utsatta områden.

Han tror att fler kommer att ta efter modellen, och det finns redan en likadan process på gång i Möllevången i Malmö.

– Viktigast av allt är att boende trivs i sitt område inomhus och utomhus. Det ökar den kollektiva styrkan, sammanhållningen och blir win-win för alla, säger han.

Mer från Accent