Alkoholindustrin

Systembolaget: Italien ett riskland

Italien är ett av 17 länder varifrån Systembolaget köper viner. Landet bedöms ha en förhöjd risk för bland annat oreglerad arbetskraft.

Det svenska Systembolaget köper in alkohol från 99 länder, varav 30 länders produkter hör till till det fasta sortimentet. Vart tredje år görs en riskanalys av länderna utifrån olika kriterier: hållbarhetsmognad, miljöaspekter, förekomsten av oreglerad/oskyddad arbetskraft, barnarbete, korttidskontrakt eller svartarbete, och utnyttjande av migranter.

2015 seglade Italien upp som ett av 17 länder som bedöms ha en förhöjd risk. Bland annat upptäckte man förekomst av migrantarbetare och oreglerad arbetskraft.

När ett land hamnar i riskgruppen görs regelbundna tredjepartsrevisioner. De som utför revisionerna är lokalt förankrade och BSCI-certifierade, vilket innebär att de lyder under en uppförandekod som samtliga nordiska alkoholmonopol delar.

Revisionerna tar 3–4 dagar och följer ett protokoll med specifika krav. På plats går man igenom alla dokument, man gör en besiktning av farmen och intervjuar anställda och ledning. Farmen får ett betyg där A är högst. För allvarliga avsteg från kraven, exempelvis barnarbete eller livsfarliga arbetsförhållanden, råder nolltolerans.

Om de inte bättrar sig riskerar de att tas bort ur vårt sortiment.

BSCI är inte en certifiering av viner, utan är en revidering som handlar om uppförandekod. Det ska alltså inte förväxlas med certifieringar som Fairtrade och ECO-märkning

Systembolaget följer upp dessa revisioner med egna resor, gärna under skördetid, till det aktuella landet för att kontrollera om förbättringar skett.

– Vid revisionerna görs en samlad bedömning av farmens miljösystem, arbetarnas villkor och hur hållbarhetsmogen farmen är. De får chansen att rätta till felen. Ibland handlar det ju om missförstånd och då upplyser vi dem hur de ska göra för att förbättra situationen. En åtgärdsplan läggs upp för att hitta lösningar på de problem som finns. Men om de inte bättrar sig riskerar de att tas bort ur vårt sortiment. Uppföljning görs efter cirka tolv månader, säger Tommy Nyqvist, enhetschef i hållbarhetsfrågor på Systembolaget.

Hans uppfattning är att problemet med oskyddad arbetskraft och utnyttjande av migrantarbetare i Italien förekommer i hela landet, men att södra Italien lyser något rödare.

Systembolagets hållbarhetsarbete startade 2007 och 2009 började man samverka med andra nordiska monopol. BSCI har i dag 1 700 medlemmar.

Mer från Accent