Systembolaget inför uppförandekod

Systembolaget har tillsammans med de övriga nordiska alkoholmonopolen enats om en uppförandekod som ska föras in i deras inköpsavtal. Koden ställer krav på leverantörer och producenter på flera områden, exempelvis arbetsförhållanden och miljö.

Uppförandekoden ska vara i bruk den 1 januari 2012. Under 2011 ska Systembolaget tillsammans CSR-organisationen Business Social Compliance Initiative (BSCI), som svenska Systembolaget och finska ALKO ska bli medlemmar i, ta fram rutiner för hur koden ska följas upp.

Lena Rogeman, Systembolaget.

– Vi kommer att ha mycket dialog med våra leverantörer under den här tiden för att det ska fungera så bra som möjligt, säger Lena Rogeman som är CSR-ansvarig på Systembolaget. CSR är en förkortning av Corporate Social Responsibility och står för ansvarsfullt företagande.

De nordiska monopolens uppförandekod kommer från organisationen BSCI och bygger till stora delar på den internationella arbetarorganisationen ILO:s konventioner och rekommendationer. Några av de krav som leverantörerna och producenterna ska leva upp till är:

• Följa de tillämpliga lagar och regler som gäller för industrin. Samt FN:s och ILO:s konventioner.
• Mötes- och organisationsfrihet. Alla arbetare ska ha rätt att organisera sig fackligt.
• Diskriminering får inte förekomma. Ingen ska särbehandlas på grund av kön, ålder, religion, etnisk tillhörighet, sexualitet, medlemskap i någon organisation, med mera.
• Lönen ska vara i nivå med eller högre än den lagstadgade miniminivån och/eller standardlönerna för industrin. Om de lagstadgade minimilönerna eller standardlönen för industrin inte täcker levnadskostnaderna och ger ett visst överskott till arbetaren ska arbetsgivaren betala en lön som täcker dessa behov. Ersättning ska utgå för all övertid.
• Arbetsgivaren ska följa lagarna/industristandarden när det gäller arbetstider och helgledigt. Generellt ska ingen arbeta mer än 48 timmar i veckan med högst 12 timmars övertid. Ingen ska tvingas att jobba övertid om de inte vill.
• Arbetsplasten ska vara säker och hälsosam för arbetarna.
• Barnarbete är förbjudet enligt FN:s och ILO:s konventioner.

– Det är mycket som är självklart i koderna, till exempel att förbjuda barnarbete, den följer FN’s konvention om barns rättigheter, säger Lena Rogeman.

Om en leverantör inte lever upp till de krav som ställs kommer man att sätta upp en plan för att åtgärda de brister som finns på arbetsplatsen.

– Det går inte ut på att fälla utan att tillsammans förbättra. Utgångspunkten kommer att vara att ta fram en åtgärdsplan så att de uppfyller koden.

Vilka svårigheter finns det med att införa den här koden?

– Utmaningen är det stora antalet leverantörer och producenter som Systembolaget har och hur vi ska följa upp det hela. Det är också en av anledningarna att vi valde att arbeta med en extern CSR-organisation. De har erfarenhet och dokument för hur man kan jobba med det här.

Joanna Wågström

Tuffa villkor för vinarbetare i Sydafrika. Läs mer.

Mer från Accent