Svenskar vill inte ha alkoholreklam

Åtta av tio svenskar tycker att det är bra att alkoholreklam i tv är förbjudet i Sverige. Det visar en Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av IOGT-NTO.

Alkoholreklam får inte visas i tv enligt svenska lagar. Trots detta sänds en hel del alkoholreklam i en rad svenska kanaler; TV3, TV6 och kanal 5, för att nämna några. Kanalerna sänder från Storbritannien och följer de brittiska lagarna. På så vis kringgår man det svenska förbudet.

Men att kanalerna sänder alkoholreklam i Sverige trots att det är förbjudet är inte populärt hos publiken. Åtta av tio svenskar tycker att det är dåligt enligt IOGT-NTO:s undersökning.

Alkoholreklam började sändas i tv 2003 i Sverige, då köptes alkoholreklam för strax under 50 miljoner kronor, enligt Sifo:s reklammätningar. Sedan dess har reklamen mångdubblats och 2010 investerades cirka 366 miljoner i tv-sänd alkoholreklam.

Joanna Wågström

 .

IOGT-NTO anmäler 32 företag för alkoholreklam. Läs mer.

Kraftig ökning av alkoholreklam i rutan. Läs mer.

 .

Mer från Accent