Cannabis

”Svenska forskare vågar inte ta cannabisdebatt”

Debatten om cannabis skiljer sig mellan de nordiska länderna. I Sverige är forskare mindre villiga att delta. Det framkom under ett nordiskt seminarium i Stockholm på fredagen.

En panel av representanter från Norge, Sverige och Danmark redogjorde för den pågående massmediedebatten i respektive land vid ett seminarium anordnat av popNAD, en populärvetenskaplig webbplats om drogforskning.

Josefin Månsson, doktorand på SoRAD, menar att det inte försiggår någon egentlig debatt om cannabispolitik, åtminstone inte i traditionella medier. Där förstärker medierna snarare den förda politiken. På Internet och sajter såsom Flashback försiggår en diskussion men inte så mycket debatt då de flesta där är för en liberalisering av politiken.

– I traditionell media skildras cannabis främst utifrån fakta om skadeverkningar. Om någon expert medverkar är det oftast en polis, säger Josefin Månsson.

En orsak till att inte forskare oftare används som experter tror Josefin Månsson är att de inte gärna vill uttala sig.

– De vågar inte gå ut och ta ställning, säger hon.

Debatten på sajter såsom Flashback tycker hon är spännande eftersom den är befriad från partipolitik.

– Alla partier står bakom den politik som förs idag. Frågan ägs därför varken av något parti eller någon ideologi utan vänsterargument står sida vid sida med nyliberala, säger hon.

I Norge är debatten i traditionella medier livligare även om politikerna är överens.

– Inget parti vill legalisera cannabis, utom Miljöpartiet och de har bara en representant i Stortinget.  Och vill de framöver ha fler än en, så är det nog den första ståndpunkt de bör ändra, säger Jørgen Bramness, forskningsdirektör vid Senter for rus- og avhengighetsforskning SERAF, Norge.

Enligt Jörgen Bramnäs är norska forskare inte alls rädda för att ge sig in i cannabisdebatten.

– Det är ett tacksamt ämne för akademiker om man vill synas och höras, säger han.

Han säger också att argumentationen är likartad från båda sidor: politiken fungerar – politiken fungerar inte, cannabis är skadligt – cannabis är ofarligt. Alla är överens om att politiken inte nått sitt mål, men medan några hävdar att det skulle varit värre med en mer liberal politik finns det andra som menar att det är tvärtom, säger han.

Danmark förefaller vara det land där det skrivs mest om cannabis i medierna. Där handlar debatten mest om Köpenhamn och Christiania.

– Köpenhamn vill tillåta cannabisförsäljning i butiker. De har ansökt om det tre gånger och fått nej både av en borgerlig och en socialdemokratisk regering. I Christiania har polisen gjort ett antal större tillslag. I både artiklar och reportage har både polisens insatser och Christianiternas syn på saken skildrats, säger Esben Houborg, lektor vid Center for Rusmiddelforskning på Århus universitet.

Han säger också att det uppstått en debatt om drograttfylleri.

– Flera personer har mist jobbet efter att de blivit av med körkortet i en poliskontroll. Debatten gäller om reglerna är för hårda eftersom cannabis finns kvar länge i blodet, säger han.

Ingen finsk representant fanns i panelen, men enligt diskussionsledaren Christoffer Tigerstedt, från Institutet för hälsa och välfärd i Finland, har den finska debatten blossat upp efter Obamas uttalande i januari att cannabis inte är farligare än alkohol.

– I Finland handlar debatten en hel del om att den ändrade lagpraxis som numera ger möjlighet att använda sig av åtalseftergift för lindriga narkotikabrott inte används, säger han.

Mer från Accent