Studie: Därför påverkas ungas motorik mindre av alkohol


Det har länge varit känt att ungdomars motorik påverkas i mindre utsträckning än vuxnas av alkohol. Nu tror sig forskare ha hittat svaret på varför.

Den nya studien är ett stort framsteg för förståelsen av varför ungdomar är mindre känsliga för alkohol och ger en förklaring till varför unga ofta konsumerar farliga mängder alkohol, skriver Medical News Today.

Skillnaden mellan hur ungdomars och vuxnas motorik påverkas av alkohol beror i hög grad på att hur en speciell typ av nervcell, kallad Purkinje-neuronen, påverkas av alkohol, enligt forskarna på Baylor University som ligger bakom studien.

I djurförsök har det nämligen visat sig att Purkinje-neuronen är okänslig för stora mängder alkohol hos unga, medan dess funktion försämrads med ungefär 20 procent hos vuxna.

Den här reducerade känsligheten hos tonåringar är bekymmersam eftersom alkoholkonsumtionen och supandet ökar under den mänskliga puberteten för att nå sin topp mellan 21 och 25 års ålder, enligt Doug Matthews, den forskare som har lett studien. Han anser därför att förståelsen för mekanismerna bakom den reducerade känsligheten är kritisk.

Men även om forskarna tror att Purkinje-neuronens reaktion på alkohol är den främsta orsaken till hur motoriken påverkas så anser de att det även är troligt att andra system spelar in.

Jenny Stadigs

Mer från Accent