Studie: Alkohol skadar kvinnors serotoninsystem snabbare än mäns

Kvinnor som dricker mycket alkohol får en femtioprocentig minskning av serotoninfunktionen i hjärnan redan efter fyra år, enligt en ny studie. För män tar det tolv års drickande för samma skada att uppkomma.

Hjärnans serotoninsystemet reglerar bland annat sinnesstämning och impulskontroll. Alkoholskadorna på systemet blir lika allvarliga hos män och kvinnor – det är bara tidsförloppet som skiljer sig åt.

– Vi kommer att fortsätta titta på hur det här påverkar psykologiska faktorer, behandling, återhämtning och återfallsrisk, säger Kristina Berglund, representant för forskargruppen och forskare vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.

Det är fortfarande oklart om serotoninsystemet kan återhämta sig om personen slutar dricka.

Den nya studien är en del i det stora, tvärvetenskapliga forskningsprojektet Göteborg Alcohol Research Project, Garp.

– Projektet går ut på att vi följer alkoholister i behandling för att se hur de påverkas av alkohol och vad som påverkar att man blir alkoholist, säger Kristina Berglund.

Garp startade 2004, men samarbetet har funnits tidigare också.

– Jag har hållit på i tio år och de andra tre har hållit på i femton år.

Förutom de fyra personerna i Garps forskargrupp bidrar en lång rad andra personer till projektet.

– Vi utgör kärngruppen och sedan tar vi hjälp av andra forskare som är experter inom olika områden, exempelvis genetik eller neurobiologi.

Fyndet av hur serotoninsystemet påverkas hos män och kvinnor är resultatet av att forskarna för första gången har studerat tre av hjärnans centrala transmittorsubstanser hos en och samma individ hos en grupp män och kvinnor med alkoholberoende.

Med hjälp av så kallad neuroendokrin teknik fann forskarna att det främst är det serotonerga systemet som försämras kraftigt av alkohol.

I dagsläget följer Garp 350 individer, men planen är att fortsätta ta in nya personer under ett år till.

– Hur länge vi sedan kommer att fortsätta följa de här personerna är en pengafråga. Men det vore jätteintressant att följa upp dem efter tio år. När man jobbar med alkoholism och faktorer som påverkar behandlingsutfall så vill man ju se det i ett längre perspektiv.

Kristina Berglund räknar med att Garp ska producera en rad nya rön framöver.

– Det är väldigt fruktbart att jobba tvärvetenskapligt när det handlar om missbruksproblem, säger hon.

Senast i förra veckan offentliggjorde Garp nya rön om hur en speciell genvariant påverkar alkoholism.

Resultaten av den nya studien om alkoholens påverkan på serotoninsystemet publiceras i tidskriften Alcoholism: Clinical and Experimental Research i början av nästa år.

Jenny Stadigs

Mer från Accent