Strypta anslag till folkhälsan?

Drugnews: Anslag till folkhälsosatsningar verkar strypas framöver enligt den budget som presenterades i måndags. ”Den moderatledda regeringen låter skattesänkningar gå före hälsa och miljö”, säger Gunvor G Ericson, miljöpartiets talesperson i folkhälsopolitiska frågor.

Anslagen under budgetposter som insatser på folkhälsa minskar nästa år med 46 miljoner kronor och året efter försvinner satsning som gjordes i samband med propositionen En förnyad folkhälsopolitik. Även anslag till alkohol- och narkotikaåtgärder minskar dramatiskt från 256 miljoner till 72 miljoner för 2011 och 2012.

– Strypningen görs utan att en kommentar i budgettexten, säger en upprörd Gunvor G Ericson som sitter i riksdagens socialutskott.

Det utesluter inte att det kan bli höjningar i tilläggsbudget framöver om borgerliga regeringen sitter kvar efter nästa val.

– Men folkhälsa kräver långsiktighet, nu finns en ryckighet som skapar osäkerhet. Satsningen på att förebygga självmord kan komma att avstanna och det påverkar även kommuner och landstings satsningar, säger Ericson.

Folkhälsominister Maria Larsson (KD) säger till Drugnews att preventionsarbete ligger fast, men att handlingsplanen löper ut nästa år och ska utvärderas.

– Det är väl rimligt att ta reda på om satsningarna fungerar innan man går vidare. Drogförebyggande arbete är viktigt även i framtiden, särskilt i tider av lågkonjunktur då fler riskerar att falla igenom, säger Maria Larsson.

IOGT-NTOs förbundsordförande Anna Carlstedt hoppas att satsningarna fortsätter och ”litar på att folkhälsoministern stark i blåsten”.

– Men vi skulle helst se ännu mer satsningar på folkhälsoåtgärder, det leder i längden till besparingar för samhället.

I budgeten i övrigt lyfts fram satsningar om att ge ytterligare fyra miljarder kronor till brottsbekämpning, bland annat för att nå alliansens vallöfte om 20 000 poliser. Och tullen uppmanas att fortsätta prioritera narkotikasmuggling, samt bekämpa införsel av illegal alkohol och tobak. Likaså görs satningar på psykiatri och minska felaktig läkemedelsanvändning.

Drugnews/SL

Mer från Accent