Alkoholreklam

Centern splittrad i reklamfrågan

En klar majoritet av riksdagskandidaterna vill strama åt alkoholreklamreglerna och skärpa tillsynen. Centerpartiets kandidater i Stockholms stad går mot strömmen och är emot en skärpning.

En stor majoritet av kandidaterna till Riksdagen i årets val är för en stramare lagstiftning och utökad tillsyn av alkoholreklamen. Åtminstone bland dem som svarat på frågan i IOGT-NTO:s kampanj Alkoholstör, vilket är mycket nära hälften av kandidaterna.

Endast Moderaterna har en majoritet som är emot, även om båda åsikterna finns representerade i alla distrikt utom Gotland och Norrbotten där alla som svarat är emot.

Det som sticker ut mest är dock Centerpartiets kandidater som har helt olika uppfattning beroende på var de bor.

Störst majoritet av nej-sägare, av alla distrikt och alla partier, har Centerpartiets kandidater i Stockholms stad. Däremot är de i klar minoritet bland kandidaterna i Stockholms län.

Även Gotland, Skåne södra, Skåne västra och Malmö kommun har en övervikt av nej-sägare, även om den inte är lika stor, medan ja-sägarna är i klar majoritet i Centerpartiets alla övriga distrikt.

Så var står egentligen Centerpartiet?

– Vi har ju den uppfattningen att vi vill skärpa reglerna kring alkoholreklamen. Däremot så är ju alla fria att tänka och tycka som de vill och då är det vissa personer som har en annan åsikt, säger Rickard Nordin, alkoholpolitisk talesperson i Centerpartiet och ledamot i socialutskottet.

Har ni problem med Stockholmarna?

– Jag tycker inte det är ett problem utan snarare att det berikar diskussionen och debatten. Det är ju kandidaterna som individer ni har frågat, inte oss som parti. Om man som väljare prioriterar den här frågan så ska man gå in på er sida och välja en kandidat som svarar så som man önskar, det är klart och tydligt. Jag tycker att det är hederligt att de redovisar sin åsikt, då kan man som väljare ta ställning till vem på Centerpartiets lista man vill kryssa för att göra sin egen röst hörd.

Flest anhängare av en åtstramning finns bland kristdemokrater, miljöpartister, socialdemokrater och vänterpartister, men även bland centerpartister och folkpartister är alltså en majoritet.

Vill du veta vad riksdagskandidaterna i ditt distrikt anser kan du gå in på Alkoholstör.se och kolla.

Mer från Accent