Alkohol

Stockholms krogar nobbar minderåriga att köpa alkohol

En ny undersökning visar att endast nio procent av ungdomar utan legitimation lyckas köpa alkohol på krogen. Andelen unga som blev serverade har minskat från 24 procent 2007 till endast 9 procent 2013.

– Det är otroligt glädjande siffror och vi är väldigt glada att vi hamnat på den nivån som vi förväntat oss, säger Anders Häregård, enhetschef vid tillståndsenheten, Stockholms stad.

Sedan 1996 har Stockholms kommun, polismyndighet och restaurangbransch samarbetat för att bland annat minska risken att underåriga får köpa alkohol på restauranger. Nedgången är sannolikt resultatet av det omfattande förebyggande arbete som har bedrivits på restaurangområdet i Stockholm.

När undersökningen gjordes första gången 1996 fick ungdomarna köpa alkohol i 45 procent av fallen, vilket idag visar på en betydlig minskning.

Grunden i det förebyggande arbetet är metoden ”Ansvarsfull alkoholservering” som bygger på tre huvuddelar; utbildning av restauranganställda och chefer i hur man bedriver servering av alkohol på ett ansvarsfullt sätt, förbättrad tillsyn av kommun och polis över serveringen av alkohol, samt ett ökat samarbete mellan kommunen, polisen och restaurangbranschen. Samt att krogpersonalen får en utbildning i konflikthantering vid berusade.

Om studien

Studien genomfördes under maj månad 2013 i Stockholms innerstad. Ungdomarna som deltog i studien var 18 eller 19 år, men såg yngre ut enligt en expertpanel. Studien gick ut på att dessa ungdomar skulle försöka köpa en stor starköl på ett urval restauranger, utan att visa legitimation. Blev ungdomarna tillfrågade om att visa legitimation svarade de att de inte hade det med sig, men uppgav sin korrekta ålder. Enligt alkohollagen är serveringspersonalen skyldig att förvissa sig om att unga gäster har uppnått rätt ålder. Totalt genomfördes knappt 300 försök till köp av alkohol på restauranger.

Mer från Accent