Drogpolitik

Startskott för IOGT-NTO:s politikernätverk

Politiker engagerade i drogpolitiska frågor känner sig ofta ensamma i sitt engagemang. Därför startas ett nytt tvärpolitiskt nätverk.

Många av IOGT-NTO:s medlemmar är engagerade på flera olika sätt. En del även i partipolitik. Men det är inte alltid de får gehör för sina drogpolitiska synpunkter bland partivänner.  

–  Man kan ju vara rätt ensam när man sitter i kommun- eller regionfullmäktige, säger Maria Fälth, fullmäktigeledamot i Region Stockholm och i Upplands Väsby där hon även är gruppledare för Kristdemokraterna.

Nu är hon också kontaktperson för det nya nätverket.

– Upprinnelsen till nätverket är att jag träffade på en annan medlem, Marit Normasdotter, i både IOGT-NTO- och politiska sammanhang. Vi sitter båda i samma regionfullmäktige, men hon representerar Vänsterpartiet. Vid ett par tillfällen tog hon upp frågan om vi inte borde starta ett nätverk, så idén var hennes från början. När vi så stötte på varandra på kongressen i somras beslöt vi oss för att göra slag i saken. 

De tog kontakt med Irma Kilim, IOGT-NTO:s drogpolitiska chef, som tyckte att idén var ypperlig.

– Under kongressen haffade vi några till, som Irma och Marit kände igen som politiskt aktiva. De var positiva till idén. Nu har Irma hållit på att samla in fler namn och förhoppningsvis ska vi ha ett första möte inom kort.

Vad förväntar ni er att uppnå?

– Syftet och ambitionen är att samla ett gäng med förtroendeposter som är intresserade av frågan och att vi ska lära känna varandra. Oavsett partifärg och oavsett på vilken politisk nivå man har uppdrag så kan man stötta varandra. Vi kan dela med oss av goda exempel och kanske fortbilda oss tillsammans. Kanske kan vi vara bollplank åt IOGT-NTO också.

Exakt hur nätverket ska arbeta vet hon inte än.

– Hur det utvecklar sig fåt gruppen bestämma. Det blir spännande att se vilka som engagerar sig.

Måste man vara medlem i IOGT-NTO, och måste man vara nykterist, för att gå med?

– Stöter vi på andra som är intresserade av nykterhetsfrågor så får de gärna vara med. Men det är enklast att börja med våra egna medlemmar. 

De som har ett politiskt förtroendeuppdrag och vill vara med i nätverket kan anmäla sig på IOGT-NTO:s webbsida.

Mer från Accent