Politik

Riksdagsnätverk för beroendefrågor

– Jag tycker inte att beroendefrågorna får tillräcklig uppmärksamhet, säger riksdagsledamoten Johan Hultberg.

Riksdagsledamöterna Johan Hultberg (M) och Karin Sundin (S) har tillsammans startat ett partiöverskridande nätverk för beroendefrågor. Syftet med nätverket är att öka kunskapen och få i gång en diskussion om beroendefrågor bland riksdagsledamöterna.

– Jag tycker inte att beroendefrågorna får tillräcklig uppmärksamhet. Vi vill sprida kunskap och väcka ett större engagemang bland ledamöterna. Även om jag tycker att intresset och engagemanget ökat på senare år, så tror jag att vi kan bidra till att förstärka intresset, säger Johan Hultberg.

Själv har han suttit i riksdagen sedan 2010 och i socialutskottet sedan 2018. 

”Jag tycker inte att beroendefrågorna får tillräcklig uppmärksamhet.”

Johan Hultberg

– Jag har alltid varit särskilt intresserad av beroendefrågor, men det var först när jag kom in i socialutskottet som jag började kunna ägna mig åt dem. Det var bland annat därför jag ville byta från Miljö- och jordbruksutskottet till socialutskottet.

Målet är inte bara att nå över partigränserna.

– Det är många utskott som berörs av de här frågorna, inte bara socialutskottet. Då är det bra om vi kan ha en gemensam arena att mötas på.

Johan Hultberg är optimistisk när det gäller möjligheterna att nå målen.

– Ledamöter från samtliga partier och flera olika utskott har visat intresse. Vi hade ett första möte i tisdags. Då dök ett tiotal ledamöter upp. Vi hade bjudit in Anders Printz som pratade om samsjuklighetsutredningen och Mårten Jansson, Nationell samverkan för psykisk hälsa, samt Ann-Mari Wulfstrand från Verdandi, som båda fick kommentera utredningens förslag. Efteråt diskuterade vi framtida ämnen att ta upp.

Vad ville de diskutera?

– Den pågående narkotikautredningen och så uppföljning av samsjuklighetsutredningen. Sedan får vi se vad som kommer upp framöver. Jag är säker på att det inte kommer att saknas ämnen att ta upp.

Vad lärde ni er om samsjuklighetsutredningen?

– Vi fick en översikt av utredningens förslag. Anders Printz underströk att det är omfattande reformer det handlar om. Kanske kan de genomföras stegvis, men hur gör man det utan att förlora helheten? Både Mårten och Ann-Mari var väldigt positiva, men såg också svårigheterna som finns, till exempel med att byta huvudman. Det är komplext.

”Det ska vara tydligt att man ska få en vård baserad på evidens och beprövad erfarenhet.”

Johan Hultberg

Han hoppas att nätverket ska bidra till att stärka och utveckla beroendevården.

– Det ska vara tydligt vilka rättigheter man har, och tydligt att man ska få en vård baserad på evidens och beprövad erfarenhet. Det som gör frågan speciell är ju att man ofta har andra sociala problem och svårigheter som man behöver hjälp med. 

En annan utmaning som han ser är att människor inte vill söka hjälp.

– Samhällspolitiskt är ju målet att minska skammen och stigmat och öka medvetenheten om beroende. 

Han betonar att nätverket inte är partipolitiskt.

– Vi kommer inte att fatta några beslut eller ta ställning i politiska frågor. Nätverket är alltjämt i sin linda, men vi har fått precis den start vi vill ha. Det känns positivt för framtiden, säger Johan Hultberg.

Mer från Accent