Sprutbyte

Sprutbyte i Stockholm startar i april

I april startar S:t Göranssjukhus Stockholms första sprututbyte.

Sedan mitten av 80-talet har injektionsmissbrukare kunnat lämna begagnade sprutor och få nya i utbyte i Malmö/Lund. Trots att verksamheten pågått så länge i Skåne har tveksamheten varit stor i övriga Sverige.

Syftet med att införa sprutbyte är att minska spridningen av smittsamma sjukdomar som hepatit och HIV/AIDS. Positiva effekter på smittspridningen bland narkomaner i Skåne fick politikerna att ändra lagen år 2006 så att landstingen nu själva bestämmer om de vill ha sprutbytesverksamhet.

Intresset har dock varit svagt. Enligt SVT har Västmanland, Östergötland och Södermansland diskuterat frågan, men beslutat att avstå. Kalmar län införde sprutbytesverksamhet förra året på inrådan av smittskyddsläkaren efter att fem missbrukare smittats av HIV och nu i vår startar verksamheten i Stockholm.

Enligt SVT finns mellan 7 000 och 8 000 injektionsmissbrukare i Stockholm. De har alla delat spruta med någon och 85 procent av sprutorna har användts mer än fem gånger.

Det kommer att vara en åldersgräns på 20 år för att få byta sprutor. Samtidigt med bytet kan missbrukarna genomgå hälsoundersökningar och smittester, få medicinsk hjälp och stöd för att ta sig ur beroendet.

Not: Vetenskapens värld handlar  i kväll om sprutbyte, SVT2 20:00.

Mer från Accent