Smuggling

Spritbussarna försvann när myndigheter samarbetade

Enligt myndigheterna har problemet med ”spritbussar” försvunnit. IOGT-NTO-medlemmen Mikael Björnholm bekräftar, men påpekar att det inte betyder att smugglingen är borta.

I en uppmärksammad rättegång dömdes flera personer till fängelse för resor de anordnat till Danmark och Tyskland där personer hyrdes in för att följa med och uppge att en viss andel av alkoholen i lasten var deras vid en eventuell tullkontroll. Under hösten har domar också kommit mot andra företag. Enligt myndigheterna har det lett till att verksamheten har upphört.

– Jag tycker att det verkar stämma, säger Mikael Björnholm, IOGT-NTO-medlem och bussförare i Östergötland där det uppmärksammade bussföretaget höll till.

Bakom domen ligger ett omfattande spaningsarbete av tullen och polisen för att samla bevis. De uppmärksammade fallet fick regeringen att ge myndigheterna i uppdrag att stoppa den illegala hanteringen av punktskattepliktiga varor. För att lyckas med uppdraget har myndigheterna bytt taktik och flera myndigheter samverkar nu.

Tullverkets webbplats kan man läsa hur arbetet lagts upp.

Bland annat har det handlat om att Tullverket har gjort omhändertaganden, tagit alkohol i beslag och gjort brottsutredningar, Ekobrottsmyndigheten har bedrivit förundersökningar, Skatteverket har genomfört skatteutredningar och Polisen har bland annat utfört fördjupade trafikkontroller av kör- och vilotider och övervikt. Samtliga myndigheter har bedrivit underrättelsearbete och haft ett nära samarbete i planeringen av insatserna.

Mikael Björnholm påpekar att det inte betyder att smugglingen upphört.

– De har övergått till myrtrafik. Vanliga personbilar kör över Öresundsbron och sedan lastar de om i mindre lastbilar, skåpbilar eller släp. Stora fordon är dyra att hålla i drift och de små är svårare att upptäcka, säger han.

Det är något som även Tullverket noterat. De skriver i ett pressmeddelande i samband med överlämnandet av rapporten till regeringen: ”Busschaufförer och målvakter som tidigare påträffats i bussar har nu påträffats i myrtrafiken trots att de redan är föremål för brottsutredning.”

– Vi bevakar nu detta för att se hur smugglarna förändrar sina tillvägagångssätt för att kunna rikta insatser mot dessa, säger Lars Kristoffersson, chef för Brottsbekämpningen på Tullverket, i ett pressmeddelande i samband med att rapporten överlämnades.

Att fokusera på andra saker än lasten anser Mikael Björnholm vara en bra strategi.

– Som busschaufför förstår jag inte hur de hann fram och tillbaka på den utsatta tiden utan att bryta mot hastighetsbegränsningar och bestämmelser om vilotider. Sådant är ju lättare att bevisa, säger han.

Han anser också att fordonen som smugglar alkohol ofta kör överlastade och återkommer till ett förslag han nämnt för Accent tidigare:

–  Vid Shellmacken i Alby utanför Stockholm finns sensorer i vägen som visar vikten på fordonet som passerar. Om man hade sådana vid gränsöverfarterna skulle det inte ta någon extra tid att väga fordonen, säger han.

Mikael Björnholms uppfattning är att spritbussarna stoppats fått till konsekvens är att den lagliga trafiken har ökat.

– Jag ser fler inköpsresor nu. Det verkar också som om privatpersoner abonnerar bussar. Jag har noterat att bussar som kör skolbarn på veckorna har befunnit sig nere i Helsingborg på helgen, säger han.

Enligt Tullverkets rapport har den illegala hanteringen genererat stora brottsvinster för aktörerna och dessutom försett underåriga med alkohol: ”Om alkoholen säljs till ungdomar är avansen betydligt större än om alkoholen säljs till vuxna eftersom ungdomarna inte kan handla legalt på Systembolaget.”

Myndigheterna bedömer att spritbussarna under 2016 genererade minst 300 miljoner kronor i brottsvinster, pengar som till stor del återinvesteras i den organiserade brottsligheten. Skattebortfallet uppskattas även det uppgå till minst 300 miljoner kronor.

Mer från Accent