Finland

Skärpta regler för alkoholreklam i Finland

Sedan årsskiftet har reglerna för alkoholreklam stramats åt i Finland. De nya reglerna innebär förbud mot reklam även för lättdrycker på allmän plats, i sociala medier och i TV före klockan 22.

Den 1 januari ändrades reklambestämmelserna i den finska alkohollagen.

Enligt de nya reglerna förbjuds reklam för alkoholsvaga drycker på allmänplats. Det gäller även lotterier, tävlingar och innehåll avsett att spridas av konsumenter, till exempel i sociala medier.

Enligt finsk lag är alkoholsvaga drycker sådana med en alkoholhalt mellan 2,8 och 22 volymprocent. Reklamförbudet omfattar dock även drycker med en alkoholhalt mellan 1,2 och 2,8 volymprocent, trots att de inte räknas som alkoholdrycker.

För starkare drycker, som innehåller mer än 22 volymprocent, är marknadsföringsreglerna ännu hårdare.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer