AP7

Skandinaviska pensionsfonder investerar i cannabis

Statliga pensionsfonder i Sverige och Norge investerar i cannabisaktier – och tjänar miljoner. Svenska AP7-fonden säger sig ha gjort "en annan bedömning" än Etikrådet, som avrått.

Fyra miljoner pensionssparande svenskar har blivit delägare i cannabisaktier, genom Sjunde AP-fonden, AP7. Fonden är Pensionsmyndighetens förvalsalternativ för de som inte vill ta aktiva placerarbeslut gällande sitt pensionsparande, sparandet hamnar då automatiskt i alternativet AP7. Det rapporterar nättidningen Drugnews.

Under 2018 investerade AP7 i två cannabisbolag på Kanadas snabbt växande drogmarknad. Det handlar om två av världens största cannabisbolag; Aurora Cannabis Incorpation och Canopy Growth Corp. Enligt Drugnews var AP7:s innehav värt 63 miljoner kronor vid årsskiftet och har sedan ökat till över 100 miljoner kronor under våren.

Men AP7 är inte ensamma. Den statliga norska oljefonden har tjänat 446 miljoner kronor på cannabisaktier sedan nyår, skriver norska näringslivstidningen E24. Oljefonden, även kallad Statens Pensionsfond Utland, är världens största fond och fungerar som en buffert för de norska statsfinanserna.

I början av 2019 hade oljefonden investerat cirka 910 miljoner kronor i fem cannabisföretag; de största är Aurora Cannabis och Conopy Growth Cooperation där aktieinnehavet idag är värt över 400 miljoner norska kronor vardera. De två företagen, och Aphira Inc., har specialiserat sig på utveckling och kommersialisering av medicinsk marijuana. De andra två bolagen, Insys Therapeutics och Scotts Miracle Gro, har funnits i oljefondens portfölj sedan 2015 och 2007 och har investerat kraftigt i cannabis de senaste åren.

Enligt norska E24, har kommunikationschefen från Norges Bank Investment Management, NBIM, uttryckt att fondens chefer diskuterat de etiska bedömningarna av cannabisinvesteringen med norska Etikrådet.

I Sverige har de övriga fyra AP-fonderna, Allmänna pensionsfonderna, valt att inte investera i cannabisbolag. I höstas rekommenderade de fyra fondernas Etikråd att exkludera dem, och Aphria, Aurora Cannabis & Canopy Growth sattes upp på en avrådan-lista. Till Drugnews säger John Howchin, generalsekreterare i Etikrådet, att de konstaterat att bolagen kränker internationella narkotikakonventioner som Sverige undertecknat.

– De tillverkar och säljer cannabis inte bara i medicinskt syfte, utan till privatpersoner fritt som njutningsmedel. Vår rekommendation till AP-fonderna blev därför att exkludera dessa bolag från investeringar, säger han till sajten.

Även AP7:s chef för kommunikation och ägarstyrning, Johan Florén, uttalar sig till Drugnews, angående att de inte följer Etikrådets rekommendationer:

– Vi har hittills gjort en annan bedömning. Men vi har inte djupare analyserat cannabisbolagen, placeringarna hittills är ju marginella, men vi ska göra en översyn och ta ett nytt beslut i juni. Det kan hända att såna investeringar kan bli växande problem, en oro jag anser inte är obefogad.

IOGT-NTO:s förbundsordförande Johnny Mostacero kommenterar agerandet i en text på IOGT.se:

”Att våra premiepensionspengar investeras i två av världens största cannabisbolag bidrar till en normalisering av cannabis, vilket vi på IOGT-NTO inte kan acceptera. AP-fondernas etikråd har tidigare gått ut med rekommendationen att AP-fonderna bör exkludera bolag som tillverkar cannabisprodukter, vilket gör det än mer allvarligt när sjunde AP-fonden har valt att ändå investera i cannabisaktier.”

Han kräver också att pensionsfonden omedelbart hanterar frågan:

”Vi på IOGT-NTO anser att det enda rimliga beslutet är att AP7 fonden omgående säljer av innehavet i dessa bolag och framöver svartlistar köp av aktier i branscher som sysslar med denna typ av verksamhet.”

Mer från Accent