Ska ansvaret för missbruksvården flyttas till landstinget?

I dagsläget har kommuner och landsting delat ansvar för missbruks- och beroendevård i Sverige. Kommunen står för behandlingsinsatser som öppen- och institutionsvård. Landstinget tillhandahåller medicinsk vård. Just nu diskuteras, i samband med den pågående utredningen av missbruksvården, om ansvaret ska vara delat eller flyttas över till någon av parterna.

För – Lars Håkan Nilsson, medicinsk rådgivare, Kriminalvården

Lars Håkan Nilsson.

– Jag tycker att landstinget ska ta ansvar för alla sjukdomar oavsett om de är fysiska, psykiska eller om det är missbruk det gäller. Som det ser ut i dag smiter landstinget så fort de har chansen. Har vi en klient inom kriminalvården som både har en psykisk diagnos och ett missbruk säger de direkt att vi ska vända oss till socialtjänsten. Därför vill jag att det ska vara en huvudman som har ansvaret och det borde vara landstinget eftersom jag tror att man kan upptäcka problemen tidigare där. Läkarna kommer i kontakt med personer inom primärvården och där kan man upptäcka problemen om man frågar om alkoholvanor och sådant. Även läkemedelsbehandlingen ligger ju hos läkarna.

Landstinget borde ha huvudansvaret. Sedan får de göra överenskommelser med Socialtjänsten när det gäller insatser som boenden, behandlingshem och sådant.

Camilla Sköld.

Emot – Camilla Sköld handläggare på Sveriges kommuner- och landsting, SKL.
– De problem som finns med ett delat ansvar löser man inte genom att flytta ansvaret. Var man än lägger huvudmannaskapsgränserna behöver man hitta lösningar för att samordna.

Fördelarna med ett delat huvudmannaskap är att där finns olika kompetens. Sjukvården har det medicinska perspektivet medan kommunen har det sociala arbetet som kunskapsbas. Socialtjänstlagen är dessutom en rättighetslag och om psykosocial behandling flyttas till enbart hälso- och sjukvården är det inte längre en rättighet.

Men visst skulle hälso- och sjukvården behöva kliva fram inte minst i primärvården där det finns stora möjligheter att upptäcka problemen tidigt. Landstingen behöver också bli bättre på att tillhandahålla läkemedelsassisterad behandling och neuropsykiatriska utredningar.

Joanna Wågström

Mer från Accent