Fattigdom

Sju sätt som alkohol förstärker fattigdom på

Alkoholen har många problematiska aspekter. I en text på IOGT Internationals hemsida listas sju sätt som alkoholen slår extra hårt mot de fattigaste i samhället.

Fattigdom handlar inte bara om en låg inkomst utan även om att inte ha tillgång till samma välfärd, utbildning och resurser som andra har. Alkoholens påverkan på samhällen och individer förstärker fattigdom på många olika sätt enligt Kristina Sperkova på IOGT International.

1. Beroende leder till höga utgifter

För den som redan är fattig blir ett alkoholberoende extra betungande. Alkoholen kan bli en flykt från vardagens torftighet, men befäster också individens fattigdom genom att äta upp den beroendes knappa inkomster. Pengar som kunde använts till utbildning, mat eller sjukvård går istället till alkoholen.

2. Fattiga har svårare att skydda sig från våld

Fattiga och utsatta människor kan ha svårare att skydda sig själva från de intrång över personliga gränser som påverkade personer begår.

3. Misstag på fyllan

Fattiga har svårare att handskas med de konsekvenser som kan komma ur ett misstag man begått medan man varit påverkad.

4. Bristande skyddsnät

Personer i fattiga samhällsskikt har färre skyddsnät och mindre stöd när det gäller att komma tillrätta med sina alkoholproblem. Här kan även det sociala stigma som ett alkoholmissbruk utgör spela in.

5. Medberoende barn

Barn påverkas i stor utsträckning när någon i deras närhet utvecklar ett alkoholberoende. Den vuxne kan glömma bort sitt ansvar gentemot barnen och hushållets ekonomi påverkas negativt till följd av alkoholkonsumtionen och det bristande omdöme som följer. Som följd kan barnens hälsa och utbildning påverkas negativt.

6. Socialt arv

De skador som alkoholen orsaker barn genom föräldrars missbruk spelar ofta en betydande roll när barnen växer upp och skaffar en egen familj.

7. Skaderisk

Alkohol är en av de största riskfaktorerna när det gäller personskador och dödsfall i stora delar av världen. Detta betyder i sin tur även att resurser måste användas för att begränsa alkoholens skador på samhället istället för att bygga en hållbar välfärd.

IOGT International menar att alkoholen är ett hinder för att uppnå 12 av 17 av FN:s hållbarhetsmål.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer