Sju av tio missbrukande kvinnor har psykiska problem

Irene Jansson.

Kvinnor som tvångsvårdas för missbruk har ofta personlighetsstörningar. Sju av tio kvinnor vid behandlingshemmet Lunden led av psykiska åkommor som borderline, antisocial personlighetsstörning eller uppförandestörning enligt en studie från Lunds universitet.

Irene Jansson som är doktor vid institutionen för psykologi på Lunds universitet har i två studier tittat på kvinnor som tvångsvårdas för missbruk vid behandlingshemmet Lunden.

I den första studien som genomfördes 1997 har hon kartlagt vilket skick kvinnorna var i när de kom till behandlingen. Av de 132 kvinnor som frivilligt deltog i studien hade 70 procent någon form av personlighetsstörning.

– Det här är en tung grupp med hög frekvens av psykiska problem. 70 procent lider av personlighetsstörningar men det är också vanligt med depression, ångest och ätstörningar, säger Irene Jansson.

Fysiskt var kvinnorna i dåligt skick när de kom till behandlingen.

– De hade framförallt mycket infektioner och skador efter att ha blivit misshandlade. Det var också vanligt med underlivsskador från våldtäkter, könssjukdomar och infektioner. Tandstatusen var fruktansvärd hos de här kvinnorna.

I sin andra studie har Irene Jansson följt upp hur det har gått för kvinnorna. Under de första fem åren efter behandlingen var det 15 procent som varit helt drogfria. Under det sista året av den femårsperioden var det 48 procent som levde drogfritt.

– Tvångsvården kan ses som en bra språngbräda där kvinnorna måste vara drogfria i sex månader. Det är en chans att komma upp ur vattnet till ytan och få luft. Få tid att tänka efter och se horisonten. Sedan är det viktigt vad som händer efteråt.

Joanna Wågström

Mer från Accent