Politik

SD talar med kluven tunga i alkoholpolitiken

I artikeln Så vill riksdagspartierna forma alkoholpolitiken redogör Accent för hur partierna i Sveriges riksdag ställer sig i viktiga frågor om framtidens alkoholpolitik. En central fråga är synen på det statliga alkoholmonopolet. Där uppger Sverigedemokraterna (SD) att de vill avskaffa Systembolagets monopol. Detta med hänvisning till att ”Ett statligt alkoholmonopol rimmar illa med ett upplyst och modernt samhälle.” Men i en enkät som IOGT-NTO låtit göra, och som publicerades i veckan, säger de sig tvärtom vilja behålla Systembolagets monopol, med hänvisning till att det ”kanske är det enskilt viktigaste verktyget för den restriktiva svenska alkoholpolitiken.” Hur går detta ihop?

Svaret är att det inte gör det. Det svar som en talesperson i SD före sommaren gav till tidningen Scouting Spirit (som ges ut av Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF) och som först publicerades där, och som Accent publicerat ett utdrag ur, lyder som följer:

”Det finns många goda exempel på alkoholförsäljning utan monopol runt om i världen, därför känns det märkligt att Sverige inte skulle klara av samma sak. Ett statligt alkoholmonopol rimmar illa med ett upplyst och modernt samhälle. Regeringen bör därför avskaffa Systembolagets monopol.”

SD-medarbetaren bad i ett mejl journalisten att ”få ta en titt på hur det kommer att se ut före publicering” ifall svaren kortats. Journalisten tillmötesgick detta och mejlade bland annat ovanstående svar (citatet) till SD före publicering. SD återkom aldrig med några synpunkter. Mejlväxlingen finns dock bevarad.

Så vad är förklaringen till dessa helt motsatta ståndpunkter? Det finns åtminstone tre möjligheter:

  1. SD har under sommaren på djupet diskuterat och analyserat den svenska alkoholpolitiken och tagit del av den forskning som finns på området. De kan då ha kommit fram till slutsatsen att de i våras var helt fel ute och radikalt måste ändra sin politik. En rejäl omvändning i så fall.
  2. Medarbetaren på SD:s pressavdelning har inte koll på sitt partis politik, har blandat ihop frågorna från någon annan av alla dessa enkäter som florerar i valtider, eller tog chansen och svarade helt enkelt bara vad han själv tycker.
  3. SD svarade i våras precis vad de verkligen tycker, men har ju närmare valet vi kommit insett att det kanske inte var någon vidare bra idé att som ensamt parti driva frågan om alkoholmonopolets avskaffande.

Oavsett, så känns det inte särskilt stabilt. Det förstärker mönstret av ett parti som vare sig har koll på sin politik eller på sina talespersoner. Ett parti som får allt svårare med trovärdigheten.

Särskilt mot bakgrund av att sverigedemokrater så sent som förra året, i oktober 2017, motionerade i riksdagen om att avskaffa alkoholmonopolet.

Obs! När det gäller Sverigedemokraterna betonar IOGT-NTO att organisationen i frågor om demokrati och rasism vare sig delar människosyn eller värdegrund med SD. Det gör inte heller Accents chefredaktör.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer