Val 2018

SD bjöds in till IOGT-NTO-förening

IOGT-NTO-föreningen Framtiden arrangerade i förra veckan frågetävlingen Drogkampen med lokala politiker i Falkenberg. Även Sverigedemokraterna bjöds in, vilket har lett till kritik.

Det var sjunde året i rad som Sverigedemokraterna deltog i Drogkampen i Falkenberg. IOGT-NTO:s förbundsordförande Johnny Mostacero uppmärksammades på att SD bjudits in till Falkenberg i förra veckan. Han har försökt nå föreningen, men inte fått någon direktkontakt.

– Det första jag undrar är ju om de känner till vårt förhållningssätt mot Sverigedemokraterna. Det är ju tydligt kommunicerat sedan två år tillbaka. Sen undrar jag varför ingen runt föreningen reagerat. Att det pågått i sju år känns ju jättemärkligt, säger han.

Karl-Erik Persson är ordförande för Framtiden. Han är relativt ny på posten och verkar inte ha haft kännedom om förbundets förhållningssätt innan han fick mejl av Johnny Mostacero förra veckan. Han har svårt att se att det skulle vara särskilt problematiskt att bjuda in Sverigedemokraterna till en frågetävling i Falkenberg.

– Jag tycker inte att det är så allvarligt att de får vara med i en frågesport när de är i TV varje dag. Varför inte debattera med dem? De blir ju bara större och större, säger han.

Enligt Karl-Erik Persson har föreningen flera medlemmar som är Sverigedemokrater, och undrar om han då ska behöva utesluta dem ur IOGT-NTO.

– Det var ju samma sak för några år sedan när Åke Green uteslöts och tusentals pingstvänner lämnade rörelsen, säger han.

Angående frågan om uteslutning säger IOGT-NTO:s generalsekreterare Peter Moilanen följande:

– Medlemskap i ett parti är inte tillräckligt skäl för uteslutning. Vi vet inte vilka andra organisationer eller partier våra medlemmar valt att vara medlemmar i. Det som avgör är deras handlingar, vad de säger och gör.

Föreningen Framtiden är inte särskilt aktiva på sociala medier och Johnny Mostacero tror att Sverigedemokraternas deltagande i Drogkampen därför flugit under förbundets radar.

– I första hand gäller det nu att föra ett samtal. Vi har ett förhållningssätt och vi uppmanar distrikt och föreningar att följa det förhållningssättet. Vi är en mångkulturell organisation och Sverigedemokraterna delar inte vår syn på solidaritet och demokrati, säger Johnny Mostacero.

Om en förening skulle framhärda i att inte följa förbundets förhållningssätt till Sverigedemokraterna så har förbundet ingen möjlighet att stoppa dem.

– Varje förening är ju suverän så vi har egentligen inga direkta styrmedel att agera. Då får vi lyfta upp den här för diskussionen på en högre nivå. Men vi är ganska trygga med att våra föreningar följer de uppmaningar som vi ger, säger Johnny Mostacero.

IOGT-NTO:s förhållningssätt till Sverigedemokraterna är högaktuellt eftersom det är valår, och frågan kommer att tas upp under helgens förbundsstyrelsemöte.*

– Vi vet att alla partier är ute och söker markkontakt och vill nå väljare på alla arenor just nu. Därför är det extra viktigt att diskutera de här frågorna och att kommunicera vårt förhållningssätt ännu tydligare, säger Johnny Mostacero.

Jesper Berglund är kommunalpolitiker för Vänsterpartiet i Göteborg, medlem i IOGT-NTO och har tidigare deltagit i Drogkampen i Falkenberg när han bodde där. Han säger att det för hans partikamrater kändes olustigt att Sverigedemokraterna deltar i Drogkampen.

– Det normaliserar fascism och antihumanism. Deras kamp strider mot vår kamp, säger han.

Att Sverigedemokraterna skulle ha samma rätt att delta i Drogkampen som de andra partierna i kommunfullmäktige håller han inte med om.

– Vi kan inte förhindra att de befinner sig på de arenor där de har laglig rätt att vara, men vi behöver inte förse dem med nya, säger han.

Hur det blir nästa år i Falkenberg är ännu oklart.

– Vi får ta upp detta i styrelsen nu och höra hur de andra tänker. Sen jag fick mejlet från Johnny Mostacero har jag pratat med många kommunalpolitiker, både kristdemokrater och socialdemokrater som tycker att det är konstigt att IOGT-NTO kommer med sådana direktiv, säger Karl-Erik Persson.

*Förbundsstyrelsen beslutade att man inte kommer att göra några ändringar i dokumentet utan att man är nöjda med hur förhållningssättet är formulerat.

Mer från Accent