NSF

Scouterna behåller nykterheten

Motionen om att lätta på alkoholförbudet fick inget gehör på Scouternas stämma – trots att motionärerna argumenterade länge och väl för sin sak.

Alkoholpolicyn diskuterades ivrigt på Scouternas stämma i Västerås i helgen. Två motioner innehöll förslag om att lätta på det alkoholförbud som Scouterna röstade igenom på förra stämman, 2014.

– Att vi lyckades stoppa motionerna var nog det bästa på stämman. Vid omröstningen var en klar majoritet mot, men de som var för motionerna argumenterade mycket och var uppe och talade för sin sak många gånger, säger Oscar Johansson från Värends scoutkår.

Han var inte alls säker på utgången.

– Innan vi kom dit trodde jag nog inte att motionerna skulle gå igenom. Jag tyckte att det var för dumt att man skulle tillåta alkohol, men under diskussionerna så förstod jag att de hade en del stöd. Jag var inte alls övertygad om att de skulle gå att stoppa, säger han.

Han och de övriga NSF:arna, liksom många andra scouter, försökte påverka utgången genom att vara aktiva och diskutera på det Påverkanstorg som arrangerades på lördagen, innan själva stämman började. Och omröstningen gick alltså motståndarnas väg.

Oscar Johanssons egen motion om att byta ut EU-märket på scoutskjortorna mot ett märke med symbolen för världsorganisationernas europaregioner gick inte igenom.

– Men jag är nöjd och tycker att det var framgångsrikt ändå. Jag kände att jag lyckades väcka folks tankar. Nu får jag se över hur jag kan förbättra och förändra min argumentation, säger han.

Hans första stämma gav mersmak.

– Jag tycker att det är extremt roligt med demokrati och möten. Det var också trevligt att få träffa folk från den övriga scoutrörelsen. Jag åker gärna på demokratijamboree igen, säger han.

Har du några tips till andra som ska åka på sin första stämma?

– Ja, att sätta sig in i hur mötet fungerar. Fråga någon som har erfarenhet! Ganska ofta förutsätts att alla vet hur det fungerar. Särskilt i plenum, med reservationer och annat. Sedan är det bra att ha koll på vad man tycker i de olika frågorna redan innan man kommer till stämman. Det är inte säkert att man hinner bilda sig en uppfattning på plats. Och så tycker jag att det är bra att åka dit tillsammans med någon man känner sig trygg med.

Mer från Accent