Alkoholreklam

Satsningarna på alkoholreklam har fördubblats de senaste fem åren

Industrins investeringar i alkoholreklam fortsätter att öka. Förra året uppgick de till ofattbara 1,4 miljarder.

På fem år har investeringarna i alkoholreklam mer än fördubblats. Av den undersökning som IQ låtit Sifo göra framgår att industrin satsade 1 376 miljarder kronor på alkoholreklam i Sverige under 2014. Det är en ökning med 28 procent sedan året före, en betydligt större ökning än de två föregående åren.

Någon avtrappning verkar inte vara i sikte.

– Det har varit en ihållande trend med ökade investeringar för varje år även om det varit en viss fluktuation. Förra året var ökningen stor. Det finns också en variation mellan sorter. Spritreklamen ökade kraftigt 2014, men det skedde efter en minskning under 2013, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

Enligt Magnus Jägerskog har alkoholreklamen numera en ganska stor del av reklamkakan.

– Någonstans på elfte, tolfte plats bland branscherna. Mindre än livsmedelsindustrin, men större än till exempel sjukvård och kosmetika, säger han.

I Sifos siffror ingår inte investeringar i sociala medier, sponsring eller eventmarknadsföring.

– Reklam för lättöl och alkoholfri öl ingår inte heller. Den reklamen kostade 115 miljoner förra året, säger Magnus Jägerskog.

Konsumentverket har nyligen gjort en översyn av sina riktlinjer för alkoholreklam. De börjar gälla den 1 mars.

– Det är inga stora förändringar, men en del förtydliganden vad gäller barn och unga, till exempel att reglerna även gäller för sociala medier, säger Emma Hedge, jurist på Konsumentverket, till Accent.

Både för webbplatser och events, som festivaler, gäller att målgruppen eller minst 75 procent av de faktiska besökarna ska vara över 25 år.

– Detsamma gäller bilder som inte får rikta sig till personer under 25 eller visa någon som är yngre, säger hon.

Magnus Jägerskog är glad över Konsumentverkets översyn, men tycker att tillsynen behöver bli mer aktiv och behovet av ytterligare reglering borde ses över.

– Vi konsumerar allt mer alkohol och allt oftare. I vilken omfattning vill vi att reklamen ska bidra till detta? Vad är rimligt? WHO lyfter fram en minskning av alkoholreklamen som en av tre effektiva åtgärder för att minska konsumtionen, åtminstone om den genomför i kombination med annat. Därför borde vi se över lagstiftningen, säger han.

Han är övertygad om att alkoholreklamen har effekt.

– Varför skulle annars investeringarna öka? Annonsörerna måste ju uppleva att reklamen betalar sig. Annars skulle de inte fortsätta att öka investeringarna, säger han.

På Systembolaget kan det märkas om någon producent gjort en reklamsatsning.

– Vi följer ju försäljningsutvecklingen och till och från märks det på kundernas beteende att det gjorts en marknadsföringsinsats, säger Lennart Agén, presschef på Systembolaget, till Accent.

Lennart Agén är oroad över resultatet i IQ:s rapport.

– ­Vi är oroliga över den ökade annonseringen eftersom vi anser att den bidrar till normaliseringen av alkohol. Konsumentverkets nya riktlinjer räcker inte. Det behövs ytterligare åtgärder för att upprätthålla verkningsfulla begränsningar av möjligheterna att marknadsföra alkoholdrycker.

Han framhåller också att all reklam inte finns med i Sifos undersökning.

– Satsningen på sociala medier finns ju inte med i beräkningarna. Där vet vi att det satsas stora resurser, säger Lennart Agén.

Konsumentverkets nya Allmänna råd för marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter, KOVFS 2015:1 antogs den 21 januari och börjar gälla den 1 mars.

Mer från Accent