Folkhälsomyndigheten

Så ska nya Folkhälsomyndigheten hantera alkoholen

"Att minska totalkonsumtionen löser inte alla problem" menar generaldirektören. Accent har varit på möte på nyinrättade Folkhälsomyndigheten.

– Alkoholfrågan är utmanande eftersom den är så komplex. Jag vill inte polemisera mot totalkonsumtionsmodellen, men alla problem blir ju inte lösta för att totalkonsumtionen minskar, säger Johan Carlsson vid ett möte med Alkoholpolitiskt forum på onsdagskvällen.

Han anser att man måste sätta in alkoholen i ett större sammanhang.

– För måttlighetskonsumenter är det inte faran att hamna i missbruk som är störst, i stället bör man lägga fokus på att informera om alkoholens roll för hälsan, att det faktiskt är en energirik dryck som bidrar till övervikt och fetma och att den ökar cancerrisken.

I enlighet med det är han också ovillig att arbeta fram riktlinjer för riskbruk. De riktlinjer som finns idag där man avråder män att dricka mer än 14 standardglas i veckan och kvinnor att dricka mer än 9, inte är officiellt antagna, även om de används i praktiken av sjukvården.

– Jag tycker att de skapar en illusion av att konsumtionen under riktlinjerna är ofarlig, säger Johan Carlson. Dricker du ett till två glas om dagen kanske det är ofarligt ur alkoholsynpunkt, men det är ett stort energiintag. Dessutom är ju ingen alkohol det enda man kan rekommendera om man vill undvika cancer. Någon riskfri konsumtion finns inte.

Alkoholpolitik vill han inte säga så mycket om.

– Vi har redan en restriktiv politik. Visst kan man höja skatten, men så mycket mer kan man nog inte göra. Man kan inte bedriva tobakspolitik med alkohol. Den finns i folksjälen och folk vill ha den kvar.

Han tror på information och kunskapsöverföring.

– Vi skulle kunna göra mycket mer uppföljningar än vi gjort. Det finns mycket statistik som kan analyseras mer och användas för återkoppling.

Att värdera ANDT-preventiva insatser är en viktig uppgift för myndigheten, anser han.

– Men vi är ingen kampanjorganisation, säger han och poängterar att de inte har något uppdrag att rikta sig mot allmänheten. I stället ska vi ta fram underlag för andra, som sjukvården, arbetslivet, andra myndigheter och civilsamhället.

Några nya miljoner i bidrag till frivillig organisationer vill han dock inte lova.

– Dels är det inte så lätt att få nya pengar från finansdepartementet, men vi kommer också att vara extremt noga med vad vi delar ut pengar till. Det blir inga pengar till sådant vi inte kan följa upp eller inte tycker är viktigt, säger han.

E-handel och marknadsföring anser inte Johan Carlsson att myndigheten ska ägna sig åt.

– E-handel är, i dagsläget, ingen folkhälsofråga. Det står för en mycket liten del av konsumtionen. Den springande punkten är att e-handeln hotar Systembolagets existens, men det är en politisk fråga. Däremot kommer vi att sitta med i utredningen och då kommer vi förstås att säga vad vi tycker, säger han.

Idag är det Konsumentverket som ansvarar för marknadsföringen.

– När man väljer vem som ska ha ansvar för alkoholreklamen kan man ju välja en myndighet som är bra på alkohol eller den som är bra på marknadsföring. Nu har man valt det sistnämnda och det är väl en rimlig bedömning, säger Johan Carlson.

Han tror också att tillsynen av serveringstillstånd skulle kunna bli bättre och att partnerskapet med länsstyrelserna är väldigt viktigt.

– Vi borde kunna vässa oss i stödet till länsstyrelserna. Jag vet att det finns önskemål om mer kunskapsstöd. Om lagstiftningen bör ändras vet jag inte, men organisationen, inte bara hos oss utan hela vägen genom länsstyrelserna till kommunerna, bör ses över, säger han.

Kjell-Ove Oscarsson, sekreterare i Alkoholpolitiskt forum och ledamot i IOGT-NTO:s förbundsstyrelse är nöjd med genomgången, men tycker att Johan Carlson var  onödigt vag i de alkoholpolitiska frågorna.

– Det är något vi tidigare kritiserat Statens folkhälsoinstitut för, att de inte sagt sin mening, inte ens när de varit remissinstans, säger han. Det verkar som om Johan Carlson tycker att alkoholpolitik är svårare än tobakspolitik, för tobakspolitiskt har man vågat mer.

Inte heller delar han Johan Carlsons syn på att alkoholpolitiken har för stort fokus på totalkonsumtionen.

– Det har hittills inte funnits något samhälle med hög totalkonsumtion och få skador. Men jag gillade att han tog upp cancerfrågan. Alkoholens roll för uppkomsten av cancer är en viktig fråga, säger Kjell-Ove Oscarsson.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer