Alkoholreklam

Så ska länsstyrelserna bli vassare på granskning av alkoholreklam

Den 1 mars kom nya regler för alkoholreklam från Konsumentverket. I går fick representanter för länsstyrelser och landsting utbildning i ändringarna. Bra tycker deltagarna, men de är besvikna på att Konsumentverket har så lite resurser för tillsyn.

Representanter för länsstyrelser och landsting deltog i går i en utbildning om Konsumentverkets nya allmänna råd för marknadsföring av alkoholdrycker, som Accent skrivit om tidigare. Råden började gälla den 1 mars.

Därför anordnade IQ och Konsumentverket i går en utbildning för länsstyrelser och landsting om de nya reglerna.

Enligt Emma Hedge, jurist på Konsumentverket, är det inte några stora förändringar jämfört med tidigare. Snarare handlar det om en del förtydliganden.

– Det gäller till exempel värdeomdömen. Det är inte okej att säga att det här är festivalens godaste öl. Vi har också markerat att det inte är okej att lämna varuprover till journalister och bloggare. Dessutom har vi förtydligat att reglerna även gäller förpackningar och etiketter och att bildreglerna även gäller internet, inklusive sociala medier, säger hon.

Bildreglerna innebär att bilden får föreställa sådant som har anknytning till innehållet eller namnet, men inte väcka särskild uppmärksamhet. Bilder får inte heller utgöra ett dominerande inslag i miljön. Alkoholprodukter får inte heller ha en förpackning som utformats särskilt för att sticka ut.

Deltagarna är nöjda med dagens utbildning.

– Det har varit en bra dag. Det är viktigt för oss att hålla oss uppdaterade med de nya reglerna, säger Lotta Hjalmarsson Österholm, länsstyrelsen Östergötland.

Tillsammans med två kollegor sitter hon runt fikabordet och försöker besvara en gruppuppgift med frågor om vilken alkoholreklam som är tillåten vid en festival.

Anledningen till att de kommit till utbildningsdagen är att länsstyrelserna har tillsynsansvar över kommunerna som i sin tur har ansvar för tillsynen av marknadsföringen av alkohol på serveringsställena.

– Länsstyrelsen har en rådgivande roll också, så vi måste veta vad som gäller och vart vi kan hänvisa dem. Kommunerna tycker att det är svårt med alkoholreklamen, säger Anne-Louise Gjuse, länsstyrelsen i Södermanland.

Under dagen har de fått klart för sig hur mycket alkoholreklamen ökat i omfattning tvivlar de på att Konsumentverket klarar av att granskningen.

– Konsumentverket har en enda tjänst för det här. Det är väldigt lite resurser jämfört med de nästan 1,4 miljarder som satsas på alkoholreklamen, säger Marie Pauli, från länsstyrelsen i Skåne.

Hon tycker att det märks att reklamen ökat.

– Åtminstone hos oss i Skåne tillkommer också en massa reklam för att vi ska resa till Danmark och Tyskland och handla alkohol, säger hon.

Tillbaka i föreläsningssalen startar en diskussion om Facebook. Enligt Emma Hedge ska reklam på Facebook kunna ses som reklam i anslutning till serveringsstället.

– Just nu finns alkoholreklam på flera festivalers Facebooksidor. Eftersom festivalerna inte pågår nu har de inget serveringstillstånd. Då är det inte kommunens ansvar. När festivalen startar blir det kommunen som svarar för tillsynen, om de har ett serveringstillstånd, påpekar Suzanne Bengtsson, från länsstyrelsen i Stockholm.

Hon är nöjd med dagen, men tycker att mycket fortfarande är oklart.

– Det saknas rättspraxis. Det finns så få fall att det är svårt att veta hur utgången blir när det kommer något fall. Konsumentverket har så lite resurser. Om kommunerna anmäler ett fall så krävs det ju att det finns någon som kan ta hand om det, säger hon.

Gustav Malmberg från länsstyrelsen i Skåne håller med.

– Dessutom får man ingen återkoppling hur det går med ärendet. Det gör att många tycker att det är meningslöst att anmäla.

Han är ändå nöjd med att ha tagit sig tid att åka till Stockholm en dag för att delta i utbildningen.

– Jag har blivit lite klokare och fått förklaringar på en del saker jag undrat. Det är bra för vi får rätt mycket frågor från kommunerna, både om relgerna och hur de ska göra sina bedömningar, säger han.

Det här var första kursen som IQ och Konsumentverket arrangerade gemensamt, men inte den sista.

– Vi kommer att fortsätta utbilda. Den här gången var det främst länsstyrelser och landsting, men vi kommer också att erbjuda utbildningen till kommuner. Det är värdefullt att ägna en dag åt marknadsföringen och verkligen få bottna frågan, säger Magnus Jägerskog, vd för IQ.

Konsumentverket ställer gärna upp.

– Vi vill nå ut till den kommunala tillsynen med de nya råden och riktlinjerna, säger Emma Hedge. Vi har redan genomfört en utbildning tillsammans med Systembolaget för alkoholleverantörerna.

Mer från Accent