Alkoholreklam

Så sexualiserar alkoholindustrin kvinnor

Eurocare har samlat flera olika exempel på hur kvinnor framställs i alkoholreklam i ett bildspel på YouTube. Se själv hur alkoholindustrin vill sälja på sex.

Eurocare, en organisation som arbetar för att förebygga och minska alkoholskadorna i Europa, har ställt samman ett bildspel som visar hur alkoholindustrin sexualiserar kvinnor.

Eurocare grundades 1990 av nio organisationer som oroade sig för EU:s inflytande över den nationella alkoholpolitiken. Idag har organisationen 55 medlemsorganisationer i 24 europeiska länder.

Här är bildspelet:

Mer från Accent