Internationellt

Så jobbar IOGT-NTO i världen

Alkohol ökar ohälsan och är ett hinder för utveckling. IOGT-NTO-rörelsen samarbetar med en rad organisationer världen över för att minska skadorna av alkohol, bidra till ökad demokrati och bättre hälsa.

AFRIKA

Burundi

BGGA

Flickscouter som använder scoutmetoden för att arbeta förebyggande med unga. Jobbar alkoholpolitiskt, främst på lokalnivå och med skolinformation.

BAPA

Nätverk som jobbar för en folkhälsobaserad alkohollagstiftning. En plattform för kunskapsutbyte genom kontakter med alkoholpolitiska allianser runt om i världen.

Kenya

KGGA

Flickscouter som stärker flickor genom att låta dem diskutera livsfrågor, relationer, sex och hälsa. Arbetar politiskt bland annat med att kontrollera att alkohollagar efterlevs.

SCAD

Ungdomsklubb som lär unga att debattera och argumentera. Arbetar med drama och uppmuntrar till hälsosamma aktiviteter. Pådrivande för en nationell lagstiftning.

Blue Cross

Verksamhet bland gatubarn, driver barnhem, men också öppen verksamhet. Läxhjälp, skoluniformer, möjlighet att leka och serveras lagad mat.

KAPA

Nätverk som jobbar för en folkhälsobaserad alkohollagstiftning. En plattform för kunskapsutbyte genom kontakter med alkoholpolitiska allianser runt om i världen.

Rwanda

RGGA

Flickscouter som använder scoutmetoden för att arbeta förebyggande med unga. Jobbar alkoholpolitiskt, främst på lokalnivå och med skolinformation.

RADAPA

Alkoholforskningscenter som arbetar för en alkoholpolitik i linje med WHO:s riktlinjer.

Tanzania

FEMINAHIP

Från början en ungdomstidning, numera även ett TV- program och ett stort nätverk med tjejklubbar över hela landet. Alkohol, sex och HIV står på agendan.

TGGA

Flickscouter som
använder scoutmetoden för att arbeta förebyggande med unga. Jobbar alkoholpolitiskt, främst på lokalnivå och med skolinformation.

TPHA

En organisation för professionella inom hälsosektorn. Politik och praktik för en hälsosam livsstil är deras fokus. Våld i nära relationer är en viktig fråga.

WOCHIWI

Kvinnoorganisation som både kan ge juridisk hjälp till misshandlade kvinnor och mikrokrediter till kvinnor som vill ställa om från alkoholproduktion.

IDYDC

Ett center för utsatta barn, gatubarn och barn med funktionsnedsättning. Jobbar med familjeåterförening och för lokal reglering av alkohol i byar.

TAANET

Nätverk som jobbar för en folkhälsobaserad alkohollagstiftning. En plattform för kunskapsutbyte genom kontakter med alkoholpolitiska allianser runt om i världen.

Uganda

UGGA

Flickscouter som använder scoutmetoden för att arbeta förebyggande med unga. Jobbar alkoholpolitiskt, främst på lokalnivå och med skolinformation.

UNACOH

Ökar medvetenheten om alkohol och andra droger i sockerrörsområden där överbliven melass används för att göra alkohol. Samarbetar med fack och arbetsgivare.

KYDA

Arbetar med gatubarn. Skoluniformer, stöd för barnen att komma tillbaka till skolan. Föräldrastöd och information om alkohol och narkotika.

UAPA

Nätverk som jobbar för en folkhälsobaserad alkohollagstiftning. En plattform för kunskapsutbyte genom kontakter med alkoholpolitiska allianser runt om i världen.

UYDEL

Arbetar med att minska alkoholkonsumtionen hos unga genom alkoholpolitiska åtgärder.

ASIEN

Kambodja

KYA

Ungdomsorganisation. Arbetar med ledarskap och utvecklingsfrågor för att minska alkoholskador. Unga håller workshops för att påverka lagstiftningen.

PDP

Fokus på fattigdoms- bekämpning och ökad jämställdhet. Rapporterar om effekter av lokala alkoholrestriktioner till nationell nivå och lobbar för alkohollagstiftning.

PKKO

Projekt som jobbar med byutveckling och information om alkohol och andra droger samt HIV/AIDS. Rehabilitering och utbildningar för unga och vuxna.

CMH

Arbetar med tobak och alkohol. Samlar in fakta och statistik och påverkar institutioner och myndig- heter för att få till skyddande alkoholregleringar.

Laos

LSDA

Försöker påverka läro- planer och informerar om alkohol- och narkotikasituationen. Stöd till studenter och skolelever, bland annat genom ”life skills training”.

PFHA

Stöttar sårbara och utsatta grupper på lands- bygden. Förbättrar familjehälsan genom att öka medvetenheten, informerar om hiv/aids, aborter och säkert havandeskap.

Malaysia

APAM

Ökar medvetenheten om alkoholrelaterade skador. Arbetar med lokala strategier och för att implementera evidensbaserad lagstiftning.

Myanmar

MCFB

Kristen organisation, ursprungligen för blinda, som arbetar med alkohol och sambandet med våld i hemmet, våldtäkter och olyckor och nationell alkoholpolitik.

WON

Kvinnoorganisation. Vill skapa utrymme för kvinnor och göra kvinnors röster hörda, särskilt i fråga om könsrelaterat våld och begränsa illegal alkoholtillverkning.

Sri Lanka

ADIC

Droginformationscenter som engagerar unga. Tagit fram Fake free-konceptet. Alkoholfria evenemang, men även forskning och sitter med i presidentens råd.

Thailand

CAM

Kristen organisation för utsatta barn, många smittade av hiv. Ökar kunskapen om kopplingen mellan alkohol och HIV och arbetar mot fördomar mot hiv-smittade.

CLANPO

Samarbetsorganisation för minoritetsfolk i norra Thailand. Jobbar med identitet och rättigheter mot staten, men också med att skapa ett hälsosamt liv.

VCDF

Center för gatubarn i Chiang Mai. Arbetar uppsökande och erbjuder hälsovård, mat och trygghet. Kämpar för barnens rätt till medborgarskap och mot trafficking.

BKF

Ger stöd till barn och utsatta föräldrar och säkrar deras grundläggande rättigheter, skydd mot trafficking och annat utnyttjande, tillgång till mat och hälsovård.

T-CEF

Arbetar för att minska alkoholkonsumtionen på universiteten. Synliggör normer kring sexuella trakasserier, våld och mobbning. Anordnar alkoholfria aktiviteter.

KBC

Stärker minoritetsgrupper i norra Thailand. Fokus är mäns våld mot kvinnor, mänskliga rättigheter, hälsa och preventivt arbete mot alkohol och andra droger.

Vietnam

RTCCD

Arbetar för en evidens- baserad alkoholpolitik och för att minska alkoholrelaterade skador av icke- smittsamma sjukdomar.

EUROPA

Bosnien

CEM

Volontärer träffar regel- bundet ett barn för att göra roliga saker tillsammans. De kan också följa barnen till en fritidsaktivitet som de annars inte skulle kunna delta i.

Serbien

CZQR

Mobila ungdomsklubbar som hjälper barn på flykt från krigets Syrien. Arbetar med ungdomsnormer, alkoholnormer och mötesplatser för flyktingar och lokalbefolkning.

 Lyssna även på åttonde avsnittet av Accentpodden där vi pratar med Sara Heine om IOGT-NTO:s internationella arbetet.

Mer från Accent