Ekonomi

Så funkar IOGT-NTO:s ekonomi

Merparten av IOGT-NTO:s intäkter kommer från Miljonlotteriet. Här ser du hur förbundets intäkter, respektive utgifter, fördelas i år.

Intäkter: 92,7 miljoner

Sammanlagt är förbundets intäkter 97,2 miljoner kronor. Till detta kommer avkastning på cirka 3 miljoner på förvaltat kapital. IOGT-NTO har ungefär 30 miljoner kronor i sparade tillgångar, enligt tidigare generalsekreterare Peter Moilanen. Sparandet är fördelat mellan fonder och fastigheter.

Miljonlotteriet: 64 miljoner. 8 miljoner är ersättning till IOGT-NTO för utveckling och risktagande man gjort som ägare i Miljonlotteriet.

Sålda tjänster: 13,8 miljoner. Service-, ekonomi och IT-tjänster till hyresgäster.

Hyresintäkter: 9 miljoner. Lokalerna på Stora Essingen och i Miljonlotteriets fastighet i Mölnlycke hyrs ut till externa aktörer.

Bidrag: 5,3 miljoner. 3,7 miljoner från Social­styrelsen. Övriga 1,6 miljoner är främst projektbidrag från Stiftelsen ansvar för fram­tiden, Forum syd och NBV.

Medlemsavgifter: 3,5 miljoner. Medlemsavgiften i IOGT-NTO är 150 kronor per år. Antalet medlemmar är cirka 27 000.

Insamling med mera: 1,8 miljoner. God fond 940 000.Butiken 400 000. Testamenten 30 000. Gåvor 70 000. Företagssamarbeten 170 000. Accents prenumerationer och annonser 100 000. Deltagaravgifter 100 000.

Utgifter: 104 miljoner

Sammanlagt har förbundet utgifter för 104 miljoner. Även med kapital­avkastningar inräknade är utgifterna 4 miljoner högre än intäkterna 2018. Skillnaden utgörs av medel som avsatts från tidigare års överskott för specifika ändamål.

Aktiviteter och samverkan: 29,3 miljoner. Kommunikation-påverkan 15,3 miljoner. Internationellt arbete och samverkan 7.9 miljoner (av detta 261 000 för Världskongress). Insamling 4 miljoner. Samarbetsorgan, organisationer som IOGT-NTO är medlem i, till exempel SLAN, NBV, Arena och IOGT International 937 000. Samverkan med Tollare och Wendelsbergs folkhögskolor 800 000.

Regionalt och lokalt stöd: 49 miljoner. Regional personalorganisation 23,2 miljoner. Engagemang, medlemsvärvning och utbildning 9,4 miljoner. Medlemstidning 5 miljoner. Avlastande administration och medlemsservice 3 miljoner. Samlingslokalsverksamhet 2,5 miljoner. Projektstöd lokalt 2 miljoner.

Stab, service och fastigheter: 22,3 miljoner. Service, ekonomi och IT 8,4 miljoner. Stab 6,5 miljoner. Lotterifastigheten i Mälnlycke 4 miljoner. Kanslifastigheten på Stora Essingen i Stockholm 3,4 miljoner.

Förbundsstyrelsens arvoden och möten: 3,4 miljoner. Förbundsstyrelsen har nio medlemmar och träffas mellan 5 och 7 gånger per år.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer