Gårdsförsäljning

Riksdagen säger ja till gårdsförsäljning

I går beslutade riksdagen att uppmana regeringen att verka för att tillåta gårdsförsäljning. Under förutsättning att monopolet kan behållas.

Det var i april som socialutskottet beslutade att uppmana riksdagen att verka för att regeringen ska genomföra en lagändring som skulle möjliggöra gårdsförsäljning av alkohol.

Tragiskt, sade IOGT-NTO:s ordförande Johnny Mostacero om förslaget.

– Socialutskottet bör ägna sig åt folkhälsopolitik istället för att gå alkoholindustrins ärenden, sa han då.

Men i går bifölls förslaget av riksdagen. Alliansen lyckades, med stöd av Sverigedemokraterna, få igenom förslaget. Riksdagen uppmanar nu i sin tur regeringen att ”verka för en lagstiftning som gör det möjligt att bedriva gårdsförsäljning av alkohol i begränsad utsträckning. Det gäller under förutsättning att Systembolagets monopol kan bevaras.”

I beslutet konstateras att frågan behandlats av riksdagen tidigare, som då sagt nej.

Skälet till det är att två tidigare utredningar slagit fast att det inte är förenligt med försäljningsmonopolet att tillåta andra aktörer. Något som slogs fast i inledningen av debatten av Hans Hoff (S), som också är ordförande för Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN:

”Detta har klargjorts i två statliga utredningar som har genomförts av borgerliga regeringar. Utredningarna har, liksom den tidigare borgerliga regeringen, konstaterat att det inte skulle vara möjligt att behålla Systembolagets monopol om gårdsförsäljning infördes. Därför gick inte heller den borgerliga regeringen vidare med ett sådant förslag.”

Hur den ska kunna komma till något annat resultat än de tidigare är höljt i dunkel.

Det påpekades också av Karin Rågsjö (V):

”Vad är det som har förändrats under den här tiden? Det här är ju ren populism som ni kör vidare på. Ert tillkännagivande är långt borta från folkhälsan men nära de lobbyorganisationer som drivit frågan. Ni står alltid marknaden nära.”

Även Jan Lindholm (MP) ställde sig frågande:

”Anser Moderaterna att en utredning av gårdsförsäljning ska handla om försäljning av drycker som tillverkas på gården, eller är det tänkt att bli så som den tidigare utredningen sa, att detta förutsätter att även andra producenter inom EU får sälja sina drycker och produkter på dessa gårdar? Vad är det som gäller? Vad är det ni vill åstadkomma?”

Något svar fick han inte.

Även inom alliansen finns flera tveksamma. Till Accent sa Barbro Westerholm (L) tidigare att hon avser att rösta med Socialdemokraterna. Enligt Drugnews lade Lars-Axel Nordell (KD) och Per Lodenius (C) ner sina röster.

Vid ett seminarium arrangerat av Alkoholpolitiskt forum förra veckan påpekade Frida Johansson Metso (L), ledamot i Systembolagets styrelse, att en förutsättning för att det svenska detaljhandelsmonopolet fått bestå är att det inte finns något vinstintresse och att Sverige lyckats övertyga EU om att alkohol här ses som en folkhälsofråga och inte en näringslivsfråga.

– Tillåts privata aktörer att sälja sina produkter direkt till kunder släpper vi in vinstintresset och visar att även vi ser alkohol som en näringslivsfråga, säger hon.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer