Alkohol

Restriktivare åsikter kring alkohol – men liberalare vanor

Svenskarna blir allt restriktivare i sina alkoholpolitiska åsikter. Vad vi tycker påverkas av kön, ålder, hur mycket vi dricker – och vad vi röstar på.

Enligt seniorprofessorerna Sören Holmberg och Lennart Weibull från SOM-institutet blir svenskarna allt mer restriktiva i sina attityder till alkohol.

– Förra året var 56 procent av svenskarna emot att sänka skatten på alkohol. Så många som 41 procent tycker till och med att skatten ska höjas, säger Sören Holmberg, under en föredragning på Systembolagets alkholforskningskonferens.

Sedan 2001 har opinionen blivit restriktivare år för år.

– År 2001 ville drygt 50 procent avskaffa monopolet, idag är den siffran nere på 28 procent. År 2005 ville 60 procent sänka skatten på alkohol, i dag är det 17 procent, säger han.

I tidigare undersökningar har det visat sig att våra alkoholpolitiska åsikter påverkas av kön, ålder, social bakgrund, egen alkoholkonsumtion och erfarenheter av alkoholproblem. Nu har ännu en faktor visat sig ha betydelse: politisk ideologi.

– Mest liberala är de som röstar på Sverigedemokraterna, men även de blir mer och mer restriktiva. De rödgrönas, inklusive Fi:s, väljare är överens om en restriktiv syn, medan alliansens väljare är mer oense. De som röstar på Moderaterna och Folkpartiet är mer liberala, medan Centerpartiets och Kristdemokraternas väljare är mer restriktiva. Största förändringen står Moderaternas väljare för. De har blivit betydligt mer restriktiva än tidigare, säger Sören Holmberg.

Kvinnor är generellt mer restriktiva i sina åsikter än män och yngre aningen mer liberala än äldre.

– Men utvecklingen går mot en mer restriktiv syn i alla grupper, säger han.

Svenskarna gillar Systembolaget.

– Förtroendet för Systembolaget är högt, men fortsätter ändå att öka. Intressant att notera är att ju mer man dricker, desto större förtroende har man. Lägst förtroende för Systembolaget har de som inte dricker alls, säger Lennart Weibull.

SOM-institutet har också frågat människor om de oroar sig för ökad alkoholkonsumtion.

– Det märkliga är att de som dricker mest oroar sig minst, både för egen del och för samhällets, men även de som dricker mest anser att alkohol är ett problem för samhället säger Sören Holmberg.

Medvetenheten om alkohol som samhällsproblem förvånade Lennart Weibull och Sören Holmberg.

– Vi hade inte väntat oss att medvetenheten skulle vara så hög, säger Lennart Weibull till Accent.

Kan den restriktivare opinionen vara en reaktion på den liberalare politiken?

– Ja, jag tror att det kan finnas en sådan ”termostateffekt”. Vi ser samma fenomen på andra områden. När den offentliga sektorn var stor, var det fler som ville skära ner på den än i dag. Nu tycker många att man dragit ner för mycket. Detsamma gäller skatterna. I dag är opinionen för att sänka skatter inte särskilt hög. Det var annorlunda när vi hade ett högre skattetryck. Då ville många sänka, säger Sören Holmberg.

Mer från Accent