Rekordmånga nya lagliga droger i EU

Under 2010 har 41 nya droger upptäckts i Europa. Så många nya preparat har aldrig förut nått den europeiska marknaden under ett år.

Det är en enastående ökning som saknar motstycke enligt European monitoring centre for drugs and drug addiction, EMCDDA, som tar emot rapporterna om nya droger från EU-länderna.

2009 upptäcktes 24 drogsubstanser i Europa. Motsvarande siffra 2008 var 13.

Elva av de nya drogerna klassas som syntetiska cannabinoider som oftast förekommer som olika rökmixar. Drogerna är designade släktingar till Spice som narkotikaklassats i många länder, även i Sverige.

Man har också upptäckt femton nya katinonderivat som liknar den numera narkotikaklassade drogen mefedron. Den typen av preparat räknas som centralstimulerande och är uppiggande.

Varje gång ett ämne narkotikaklassas i Sverige eller något annat land designar tillverkarna snabbt om drogen, tar bort den olagliga substansen och tillför en laglig substans med liknande effekt. På så vis tillkommer hela tiden nya syntetiska preparat och det är svårt för myndigheterna att hinna med och stoppa drogerna.

I Sverige blev det genom en lagändring nyligen möjligt för tull och polis att beslagta preparat som ännu inte narkotikaklassats, om de troligen kommer att klassas som narkotika eller hälsofarlig vara. Detta är för att snabbare kunna få bort drogerna från gatan.

Joanna Wågström

Mer från Accent